کارگران سراسر کشور در اعتراض به دست اندازی وزارت بهداشت تجمع کردند

جمعی از نمایندگان سراسرکشور صبح امروز مصادف با روز تامین اجتماعی، در اعتراض به تعرض به منابع سازمان تامین اجتماعی در برابر ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

جمعی از نمایندگان سراسرکشور صبح امروز مصادف با روز تامین اجتماعی، در اعتراض به تعرض به منابع سازمان تامین اجتماعی در برابر ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

 

به گزارش ایلنا، شماری از نمایندگان سراسرکشور صبح امروز در اعتراض به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی،  تجمع اعتراضی خود را به سوی ساختمان وزارت بهداشت آغاز کردند.

 

کارگران معترض می گویند چرا باید هزینه اشرافیت پزشکان را کارگران بپردازند.

نمایندگان کارگران می گویند سازمان تامین اجتماعی تاکنون هزینه بی‌کفایتی مدیران را به ناحق پرداخت کرده و منابع این سازمان صرف اموری شده که هیچ سنخیتی با ماموریت‌ها و وظایف تامین اجتماعی ندارد.

شرکت کنندگان در این تجمع  همچنین هشدار داده اند که  به وزیر بهداشت که از اصلی ترین نابود کنندگان  درمان کارگران است اجازه دست اندازی به منابع تامین اجتماعی را نخواهند داد.