وابستگی شدید یک چهارم نوجوانان به گوشی‌های هوشمند

نتایج تحقیقات روانپزشکان در دانشگاه کینگز لندن نشان می‌دهد حدود یک چهارم نوجوانان آنقدر به گوشی‌های هوشمند خود وابسته‌ شده‌اند که این وابستگی برایشان شبیه نوعی اعتیاد شده است.

این مطالعه که بر روی ۴٢ هزار نوجوان در سطح جهان انجام شده است نشان می‌دهد تعداد افرادی که به گوشی‌های هوشمند وابسته می‌شوند در حال افزایش است.

در این تحقیق که در مجله روانپزشکی "BMC" منتشر شده، ۴١ مطالعه مربوط به ۴٢ هزار جوان را در تحقیق درباره "استفاده مشکل‌آفرین از گوشی هوشمند" تجزیه و تحلیل کرده است.

مطالعه نشان می‌دهد که ٢٣ درصد از نوجوانان رفتارهای شبیه به اعتیاد دارند. به این معنی که در زمان عدم دسترسی به گوشی‌های هوشمند خود دچار اضطراب شده‌ و نمی‌توانند زمان استفاده را با سایر فعالیت‌های دیگر تنظیم کنند.

استرس، روحیه افسرده، کمبود خواب و کاهش پیشرفت در مدرسه از جمله عواقب این رفتار اعتیادگونه باشد.