نیروهای رژیم یک فعال مدنی دیگر شهر سنه را بازداشت کردند

موج بازداشت فعالان حقوق‌بشری و جامعه مدنی در روژهلات کردستان همچنان ادامه دارد

کریم اصغری فعال مدنی روز چهارشنبه (١۴ نوامبر/ ٢٣ آبان) توسط نیروهای امنیتی در شهر سنه بازداشت شده است.

 

منابع آگاه به خبرگزاری فرات گفتند که این فعال جامعه مدنی به اداره اطلاعات شهر سنه منتقل شده است.