فراخوان ۴۰ پارلمانتار برای ه.د.پ و روژاوا خطاب به شورای اروپا

۴۰ پارلمانتار اروپایی، خواستار توقف فوری حملات دولت اشغالگر ترکیه در داخل و خارج ترکیه علیه کوردها شدند و برای این هدف فراخوانی خطاب به شورای اروپا منتشر کردند

نامه‌ای که ۴۰ پارلمانتار آن را امضا کرده‌اند، روز جمعه (٢٠ دسامبر) برای مشاور شورای اروپا، نماینده‌ی عالی سیاست و ارتباطات خارجی اتحادیه‌ی اروپا ژوسی کورال فرستاده شد.

در این نامه که یک کپی آن برای خبرگزاری فرات فرستاده شده پارلمانتاران اروپا برای توقف حملات دولت اشغالگر ترکیه در داخل و خارج این کشور علیه خلق کورد فراخوانی صادر کرده‌اند.

پارلمانتاران در نامه‌ی خود به حملات و فشار دولت ترکیه علیه کورد و ه.د.پ اشاره کرده و "اشغالگری ترکیه ابتدا در مناطق روژاوا که کوردها، مسیحیان و آسوری‌ها در آنجا زندگی می‌کنند" را یادآور شده‌اند. در ادامه‌ی نامه به این موارد اشاره شده است:

حکومت ترکیه می‌خواهد ه.د.پ را به طور کامل از بین ببرد

"آ.ک.پ اخیرا سیستمی اتوریتری درست کرده است. در این مرحله ابتدا با جرایم وابسته به ترور مسئولین حزبی، پارلمانتاران، روئسای مشترک شهرداریها که کورد هستند و منتخب مردم می‌باشند، صدها روزنامه نگار، آکادمسینها، پزشکان، نمایندگان جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق بشر و غیره حدود ٨۰ هزار تن را دستگیر نمودند.

حکومت ترکیه می‌خواهد به طور کامل ه.د.پ را از میان بردارد. از سال ۲۰۱۵ به بعد ۲۵ هزار و ۳۰۰ عضو ه.د.پ را دستگیر کرده‌اند. حکومت ترکیه به طور ویژه علیه روسای مشترک شهرداریها مواضع هجومی اتخاذ کرده است.

در مجموع ۳۴ شهرداری را غصب کرده و هنوز هم دهها تن که هنوز از کار برکنار نشده‌اند، به شدت تحت فشارهای سیاسی و مالی قرار دارند و در هر لحظه احتمال برکناری آنها وجوددارد.

باز هم در ترکیه مسئله‌ی زندانیان بیمار وجود دارد. بر اساس آمار جمعیت حقوق بشر ایهاد ÎHD در سال ۲۰۱٨، یکهزار و ۲۵ زندانی بیمار وجود دارد که وضعیت ۳۵۷ تن از آنها وخیم می‌باشد. باید این زندانیها فورا آزاد شده یا برای درمان به بیمارستانهای تخصصی اعزام شوند.

در مخالفت با قوانین بین‌المللی

علی رغم فشارهایی که توسط دولت ترکیه علیه شمال و شرق سوریه وجود دارد، دولت ترکیه به همراه اعضای القاعده و گروههای وابسته به آن و داعش، از ابتدای سال ۲۰۱٨ عفرین را اشغال کرد. حدود ۱۵۰ هزار تن به دلیل حملات دولت ترکیه آواره شدند و خانه و کاشانه‌ی خود را ترک کردند.

دولت ترکیه به شیوه‌ای سیستماتیک در مناطق کوردها دمگرافی منطقه را تغییر می‌دهد. این هم بر خلاف قوانین بین‌المللی است. فشار و خشونت زیادی علیه مردم محلی منطقه وجود دارد. در مناطقی که اشغال شده‌اند سیاست ترکی کردن اجرا می‌شوند. اخیرا نیز با حملات ۹ اکتبر در مناطق کوردی شمال و شرق سوریه یک بار دیگر قوانین بین‌المللی نقض شدند و علیه غیرنظامیان بیشتر جنایت ضد بشری انجام شد.

در مقابل چشمان جامعه‌ی بین الملل جنایت علیه بشریت انجام شد

علی رغم آتش بس، حملات همچنان ادامه دارند. به بهانه‌ی تروریسم می‌خواهند خودمدیریتی را از بین ببرند. قبل از همه کورد، آسوری، سریانی و ارمنی را از مرزهای ترکیه و سوریه دور کند و خانواده‌های جهادیهای ترک و عرب را در خاک کوردها اسکان دهد. این امر هدف اصلی و حقیقی ترکیه است.

آواره نمودن کوردها و مسیحی‌ها و جایگزین نمودن ترک و عرب، تغییر دمگرافی منطقه است، همچنین پاکسازی نژادی می‌باشد که هر دو جنایت علیه بشریت هستند. ترکیه که یک عضو ناتو می‌باشد، عضو شورای اروپا و کاندیدای اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد و با این حال این جنایات را در مقابل جامعه‌ی بین المللی انجام می‌دهد.

در مقابل اشغالگری بایستید

ما از شما میخواهیم که علیه پاکسازی نژادی کورد و مسیحی‌ها در شمال و شرق سوریه و اشغالگری ترکیه در منطقه بایستید. برای فروش اسلحه به ترکیه این کشور را به طور کامل تحریم کنید و فشار اقتصادی به اعضایی که با ترکیه همکاری می‌کنند، وارد کنید. با موضع‌گیری مشترک می‌توان ترکیه را از سوریه اخراج کرد.

از شما می‌خواهیم از کسانی که به دلیل حملات ترکیه آواره شده‌اند، پشتیبانی کنید. همچنین برای آنکه کوردها در این منطقه با امنیت و آرامش زندگی کنند، در مذاکرات آینده سهیم شوند."

اسامی امضا کننده‌کندگان نامه به شرح زیر می‌باشد:

ARENA Maria، BIEDROŃ Robert، BRGLEZ Milan، FAJON Tanja، GRAPINI Maria، HEIDE Hannes، INCIR Evin، KAILI Eva، KOSTER Dietmar، MAVRIDES Costas، PAPADAKIS Demetris، PISAPIA Giuliano، SCHIEDER Andreas، SMERIGLIO Massimiliano، VOLLATH Bettina، WARD Julie، Koma S&D،BARRENA Pernando، BJORK Malin، CHAIBI Leila، DEMIREL Oezlem، GUSMÃO José، KONEČNÁ Kateřina، KOULOGLOU Stelios، MATIAS Marisa، PAPADIMOULIS Dimitrios، URBAN CRESPO Miguel، VILLUMSEN Nikolaj، GUE/NGL Group،ALFONSI François، AUKEN Margrete، BITEAU Benoit، KUHNKE Alice، LANGENSIEPEN Katrin، METZ Tilly، RIBA I GINER Diana، STRIK Tineke، ŽDANOKA Tatjana، Koma Greens/EFA،BILBAO BARANDICA Izaskun، Koma Renew VINCZE Lorant، Koma EPP،BOURGEOIS Geert، Koma ECR