دمیرتاش: با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا تمام اتهامات وارده به من رد شد

​​​​​​​صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلقها ه.د.پ در مورد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به آزادی وی، از زندان پیامی منتشر کرد

وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش رمضان دمیر، بنان مولو و مراد آرساک با دمیرتاش در زندان ادرنه دیدار کردند. دمیرتاش توسط وکلایش پیامی را در مورد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا منتشر کرد. وکلای او پس از دیداری ۳ ساعته در جلوی زندان یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند.

 

وکیل رمضان دمیر پیام دمیرتاش را قرائت کرد.

 

شرح پیام:

همراه با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به روشی قانونی اسیر کردن قانونی انجام شد. همان طور که از روز اول گفتیم، عملیات بر علیه ه.د.پ، دستگیری و زندانی نمودن ما قانونی نیست. با دلایل سیاسی این کارها انجام شدند. با این حکم تمام پرونده سازیهایی که برای من انجام شده بودند، رد شدند. دادگاه قانونی که من را محاکمه کرد، نقض آشکار قانون بود. با این حکم دادگاه حقوق بشر اروپا این مسئله ثابت شد. آن قدرتی که با سیاست دادگاه و دمکراسی را قبضه کرده است تهدیدی برای جامعه و دمکراسیست. این مسئله تنها مربوط به شخص من نمیشود. همان طور که دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است، کل جامعه‌ی ترکیه در شرایط خطرناکی بسر می‌برد. مدت ۲ سال است که به طور ناعادلانه زندانی هستم، اما علی رغم آن هرگز امیدم به دمکراسی و عدالت از دست ندادم. من از ه.د.پ و خلقمان و همه‌ی کسانی که پشتیبان ما هستند تشکر می‌کنم.