جوانان انترناسیونالیست تصاویری از نابودی محیط زیست را منتشر کردند

کمیته‌ی آماده‌کار فستیوال جوانان انترناسیونالیت ویدئویی را درباره‌ی مبارزات و جلوگیری از نابودی محیط زیست منتشر کرد.

  فستیوال جوانان انترناسیونالیست روز شنبه در شهر آیسکرکین آلمان برگزار شد. کمیته‌ی آماده‌کار این فستیوال ویدیویی را  درباره‌ی محیط زیست و مبارزات با هدف جلوگیری از نابودی آن منتشر کردند.

  در ویدیوی منتشر شده از سوی کمیته‌ی آماده‌کاری این فستیوال، تهدیدات مدرنتیه‌ی کاپیتالیسم علیه محیط زیست و زندگی انسان‌ها و نمونه‌هایی از مبارزات علیه نابودی اکولوژی به نمایش درآمده است.