گفتگوی کتابخوانان آلمانی در مورد کتاب «جامعه‌شناسی آزادی»

گروهی از کتابخوانان آلمانی که فکر و اندیشه‌ی رهبر عبدالله اوجالان توجه آنها را جلب کرده است، برای مطالعه و گفتگو در مورد کتاب «مانیفست تمدن دمکراتیک ۳-جامعه‌شناسی آزادی» یک گروه کتابخوانی تشکیل دادند.

از ماه آوریل گذشته انتشارات چاپ و پخش انراست، کتاب «مانیفست تمدن دمکراتیک ۳- جامعه‌شناسی آزادی» نوشته‌ی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد را به زبان آلمانی در کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس چاپ و منتشر کرده است.

در این کتاب اوجالان سلسله مطالبی در مورد نیروی بنیانگذار و فروپاشنده‌ی ذهن، ذهن و اخلاق، ذهن و باور، اخلاق و جامعه‌ی اخلای، دستاوردهای نیرو علیه سیستم و فروپاشیدن، دلایل اینها در تاریخ و جامعه را مورد کنکاش قرار داده است. اوجالان در این کتاب به وظایف روشنگرانه، اخلاقی و سیاسی و همچنین مبارزه برای آزادی جامعه می‌پردازد.

شرکت در این گروه کتابخوانی برای همه آزاد است

در شهر هانوفر آلمان گروهی از کتابخوانان آلمانی با پیشاهنگی مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد در آلمان (NAV-DEM)، گروهی برای مطالعه و گفتگو در مورد کتاب «مانیفست تمدن دمکراتیک  ۳- جامعه‌شناسی آزادی» تشکیل دادند. این گروه به صورت اینترنتی هر چهارشنبه ساعت ۱۹:۳٠ گرد هم می‌آیند و از همه‌ی کسانی که می‌توانند در این کتابخوانی شرکت کنند، می‌خواهند که به این گروه بپیوندند. تاکنون نصف کتاب خوانده شده است.

هدف از تشکیل این گروه از کتابخوانان آلمانی این است که نظرات اوجالان مطالعه و در مورد آنها گفتگو شود و از این راه درک درست در مورد افکار اوجالان پدید آید. برای پیوستن به این گروه روی [این لینک] کلیک کنید.