افزایش کرایه تاکسی دو بار در ماه امری غیر ممکن است

​​​​​​​رانندگان تاکسیِ مهاباد به شرایط شغلی خود معترضند و می‌گویند درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد

رانندگان تاکسیِ مهاباد به شرایط شغلی خود معترضند و می‌گویند درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد

 

به گزارش ایلنا، تاکسیرانان خط شهری مهاباد از شرایط شغلی خود ناراضی هستند.

 

آنان می‌گویند کرایە هر مسیر پیشتر ۵٠٠ تومان بود که از اول مهرماه بە ۶٠٠ تومان افزایش یافتە؛ اما این مبلغ باتوجه به بالا رفتن هزینه‌های زندگی به هیچ وجه کافی نیست.

 

بە گفتە رانندگان تاکسی، هزینه‌های جانبی تاکسی از ابتدای سال، رشدِ قابل توجهی داشته و در نتیجه کار روی تاکسی، دیگر درآمدزا نیست.

 

سرپرست تاکسیرانی مهاباد با اشارە بە آنکە اول مهرماه کرایه‌ها افزایش یافتە می‌گوید نمی‌شود ماهی دو بار کرایه‌ها را افزایش داد؛ علاوه بر این باید نرخی مصوب شود که مردم بتوانند بپردازند.