برخورد آلمان با کوردها هیچ تفاوتی با برخورد ترکیه ندارد

نیروهای پلیس دولت آلمان در ایالت بادن-فورتمبرگ مدتیست کار علیه کوردها را در برنامه‌ی خود قرار داده‌اند و با شیوه‌هایی که هیچ تفاوتی با دولت ترکیه ندارد، جمعیت‌های کوردها را تحت فشار قرار داده و با تهدید آنها سعی در وادار کردن آنها به جاسوسی دارند.

-"برای آنکه شما به عنوان رئیس مشترک و یا رئیس انتخاب شوید، با چه کسی دیدار کردید و چه کسی این مسئولیت را به شما سپرد؟"

-"چرا به جای آنکه شما وارد جمعیتهای دیگر شده و با جمعیتهای آلمانی خود را قاطی کنید، چرا به عضویت یک جمعیت کوردی در آمده‌اید؟"

-" چرا در جمعیت خود با نام "تجمع خلق"، گرد هم می‌آیید؟ چرا برای گرامیداشت مبارزان کوردی که کشته شده‌اند، برنامه اجرا می‌کنید؟"

-"چرا شما برای هلال احمر کوردستان کمک جمع‌آوری می‌کنید؟"

-"آیا روئسای جمعیتهای شما ادامه دهنده‌ی کار جبهه‌های نزدیک به پ.ک.ک هستند؟"

-"چرا هر ساله در سالگرد دستگیری اوجالان در تجمعات استراسبورگ شرکت می‌کنید؟"

اینها بخشی از پرسشهایی هستند که دستگاه‌های دولت آلمان در ایالت بادن-فورتمبرگ از کوردستانیان می‌پرسند. این پرسشها در حالیست که جمعیتهای کوردی در چهارچوب قوانین دولت آلمان تاسیس شده‌اند و دارای موجودیتی سازمانی هستندو مدیریت و ریاست و عضویت آنها در چهارچوب قانون می‌باشد، اما علی‌رغم اینها جمعیتهای کوردستانی هدف یگانهای امنیتی به ویژه دستگاه جاسوسی داخلی پلیس قرار گرفته‌اند.

علیه کوردها کمیسیونی ویژه تاسیس شده است

برای پرسش و بازجویی از کوردها، مشخص شده است که کمیسیونی ویژه از کارمندان خارجی، ایالتها، روئسای نیروهای امنیتی و سازمان مدافع قانون اساسی تشکیل شده است. این کمیسیون که کار آنها نظارت بر کوردها است، به ایالتها می‌روند و در مورد کوردها به تحقیق و تفحص می‌پردازند.

مشخص شده است که آنها در تحقیقات و بازجوییهایشان از کوردها خواسته‌اند تا دست به جاسوسی بزنند و زمانی که درخواست آنها پذیرفته نمی‌شود، دست به تهدید آنها می‌زنند و درخواست پناهندگی آنها را رد می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که به دست خبرگزاری فرات نیوز رسیده است، در ایالت بادن-فورتمبرگ در ماه اخیر حداقل ۲۰ کوردستانی توسط این کمیسیون احضار شده‌اند و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در این بازجوییها یکی از مدیران کورد در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد که حاضر به پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون نشده است، علی رغم آنکه مسئول پاسخ دادن به پرسش‌های آنها هم نیست اما استانداری در تلاش است تا حق اقامت وی را لغو کند. اما حکم آنها توسط این فعال کورد مورد اعتراض قرار گرفته است و مسئله را به دادگاه کشیده است و دادگاه حکم استانداری را متوقف کرده است.

در یک نمونه‌ی دیگر قبل از آنکه کمیسیون یکی از مسئولین مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد را احضار کند، که در آن ایالت زندگی می‌کرده است، توسط سازمان مدافع قانون اساسی تحت فشار قرار گرفته است. کوردی که نخواست نام وی فاش شود، گفت، یک کارمند سازمان مدافع قانون اساسی به او گفته است؛" تو می‌خواهی با ما کار کنی؟ تنها اتفاقاتی که در جامعه‌ی دمکراتیک کوردها رخ می‌دهد، را به اطلاع ما برسان." پس از این نیز توسط کمیسیون مورد بازپرسی قرار گرفته است.

کمیسیون به صورت ویژه افرادی را انتخاب می‌کند که هنوز نتیجه‌ی پرونده‌ی پناهندگی آنها مشخص نشده است.

کمیسیون بر اساس پروتکل دیدار با برخی از کوردستانیان، شیوه‌ی برخورد آنها هیچ تفاوتی با شیوه‌ی عمل دولت ترکیه که می‌خواهد از هر روشی برای جدایی میان کوردها و جنبش‌ آزادیبخش کوردها استفاده کند، ندارد. بر اساس اطلاعات بدست آمده، از فردی که احضار می‌شود، ابتدا تعداد سئوال ساده و عادی پرسیده می‌شود و زمانی که فرد موضعی سیاسی از خود نشان دهد، کمیسیون روش دیگری در پیش گرفته و شروع به پرسش در مورد جمعیتهای کوردی قانونی می‌کند و تلاش می‌کند آنها را متهم کند.

کمیسیون به طور ویژه پناهجویانی را انتخاب می‌کند که در آلمان هستند اما هنوز درخواست پناهندگی آنها پذیرفته نشده است. در یک نمونه در شرق بادن-فورتمبرگ، زمانی که کمیسیون پاسخ مورد نظر خود را از یک پناهجوی کورد نمی‌گیرد، به صورت یک جانبه اقدام به توقف درخواست پناهندگی او کرده است. همچنین یک کوردستانی دیگر که خسارت دیده‌ی جنگ است، در اعتراض به حکم دیپورت او به دادگاه رفته است و دادگاه نیز دستور دیپورت وی را متوقف کرده است.

از سال ۲۰۱۱ حزب سبزها همکار و هم پیمان دولت در ایالت بادن-فورتمبرگ آلمان است. در ایالتهایی که تعداد کوردها در آنها زیاد است، سیاست متهم کردن کوردها اجرا می‌شود. خبر اصلی در دستگاههای اطلاعاتی در این ایالتها و یگان دادگستری، در مورد مبارزات روشنفکری و هنری، سیاسی، اجتماعی کوردستانیان است. در پایتخت ایالت اشتوتگارت، سیاستمدار کورد فیصل س، عگید ک، افریم ا، ازکان ت و جیهان ا، از سال گذشته در حال محاکمه هستند و همچنین محاکمه‌ی ۵ فعال دیگر از ۱۷ دسامبر آغاز خواهد شد.