اعتراف رئیس سازمان زندان‌ها به بازداشت نوجوانان در جریان قتلعام آبان

رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید که نوجوانان بازداشت شده در اعتراضات آبان به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند

علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای ایران اعلام کرد، تمامی بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه "تعیین تکلیف" شده‌اند. وی از تعداد این بازداشت شدگان سخنی به میان نیاورد. مقامات حکومتی در چندین نوبت بازداشت نوجوانان را انکار کرده بودند.

جهانگیر روز شنبه ۱۱ ژانویه اعلام کرد، تمامی بازداشتیهای اعتراضات آبان ماه تعیین تکلیف شده‌اند. وی گفت، گروهی از بازداشت شدگان به دادگاه معرفی شده و تعدادی هم آزاد شده‌اند.

جهانگیری در ادامه بدون آنکه به تعداد افراد بافیمانده اشاره‌ای بکند، گفت، تعداد معدودی از این افراد باقی مانده‌اند که آنها هم به زودی با معرفی به دادگاه تعیین تکلیف خواهند شد.

 رئیس سازمان زندانها با اعتراف به بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات و پس از آن گفت، تعداد معدودی از نوجوانان هم در میان بازداشت شدگان هستند که به کانونهای اصلاح و تربیت منتقل شده و در حال تعیین تکلیف هستند.

پیشتر مسئولین رژیم و همچنین محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان اعتراضات آبان ماه رد می‌کردند.

تاکنون هیچ آمار دقیقی از تعداد کودکان و نوجوانان بازداشت شده منتشر نشده است. رژیم حتی آمار دقیق کل بازداشت شدگان را نیز پنهان می‌کند. اما بر طبق برخی آمار ارائه شده توسط افرادی در داخل رژیم تعداد بازداشت شدگان حداقل ٨ هزار تن می‌باشد.

طی دو ماه گذشته مکررا گزارش آزار و اذیت و شکنجه‌ی بازدداشت شدگان منتشر می‌شد. شبکه حقوق بشر کوردستان در گزارشی از آزار و شکنجه جنسی نوجوانان بازداشت شده مریوانی خبر داده بود.

بازداشت شدگان تحت شکنجه‌ی روحی و جسمی شدید قرار داشته و در اکثر موارد آنها را مجبور به اعتراف اجباری کرده‌اند.