شادباش عید فطر از سوی ک.ج.ک

کمیته‌ خلق و ادیان ک.ج.ک عید فطر را شادباش گفته و اعلام نمود که در مقابل فاشیستهای دشمن بشریت، دین‌پرست و نیروهایی که از دین سوء استفاده به عمل می‌آورند، از خلقمان می‌خواهیم که با باوری مشترک مبارزه نمایند.

کمیته خلق و ادیان کنفدرالیسم جوامع کردستان-ک.ج.ک به مناسبت عید رمضان بیانیهای منتشر کرد.

  در بیانیه ک.ج.ک آمده است امیدواریم که عید رمضان برای آلام جهان اسلام به وسیلهای برای صلح، ثبات و حیاتی دمکراتیک بدل شود. این عید را در وهله نخست به مسلمانان کردستان، تمامی مسلمانانی که با زبان روزه خواستار خیر، حقوق، عدالت برای بشریت شدند و بدین شیوه عبادات خود را به جای آورند، تیریک میگوییم.

  در این بیانیه آمده است: عالم اسلامی در میانه مشکلات و دشواریهای مادی و معنوی در مقابل مشکلات اقتصادی و سیاسی، ماهی از روزه را پشت سر گذاشت، خلقهایی که در جغرافیای فرهنگ اسلامی به سر میبرند، در فشار، ظلم و سیاستهای خشونت بار دولت‌ها و حاکمیتهایی که خود را اسلامی میخوانند، به استقبال عید جدیدی می‌پردازند. راه رهایی از این اتمسفر و از این زندگی نیز در پیش گرفتن ذهنیتی دمکراتیک، همراه با اعمال و فعالیتهای مملو از خیر، همراه با سازماندهی و مبارزه میسر است. خط اسلام دمکراتیک، حیات موجود مسلمانان و رژیمهای حاکم سیاسی را تحت هر عنوانی نمیپذیرد. اسلام دین جسارت و برخوردار از ارزشهای دمکراتیکی است که خلاف مذهب‌پرستی، دیکتاتورهای ملت‌پرست و کشتارگری است که دین را به منظور کسب ثروت و اقتدار به کار می‌بندند.

بزرگترین عبادت مقاومت علیه ستمگری است
  ک.ج.ک اعلام داشته است خلق کردستان ماه رمضان را با مقاومتی بی‌نظیر به پایان رساند و در این ماه مادران کرد که بیشتر این روزها را روزه‌داری کردند، با مقاومت و مبارزهای دمکراتیک در میادین حضور مداوم داشتند. بدین‌گونه این مادران به صدای وجدان آگاه و ارزشهای انسانی بدل گشته و بار دیگر این ارزشها را یاد‌آور شدند. در سایه این مقاومت، بعد ایمان مذهبی خود را بیش از پیش تعمیق کردند. خلق کرد در مقابل حملات سبعانه رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ به مبارزه دست میزند. مادران کرد در این رمضان به نمایندگان پیشاهنگ این سخن که 'بزرگترین عبادات مقاومت در مقابل ستمگری است' تبدیل شدند. خلق کرد و دوستان خلق کرد از مقاومت اعتصاب کنندگان با پیشاهنگی لیلا گوون که به منظور خاتمه دادن به انزوای رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان حمایت کردند و ما با ایمان و امید به پیروزی این جشن را آغاز میکنیم. به این مناسبت به نام جنبش آزادیخواهی خلق کرد، عید رمضان را به مادران روسری سپیدمان، به کردستانیان و تمامی دوستانمان که برای موفقیت اعتصاب کنندگان دست به دعا برداشتند تبریک می‌گوییم.

  در ماه رمضان مسالهای که تغییر نیافت، حملات رژیم فاشیست اردوغان-باخچلی بود که بدون وقفه در ترکیه و کردستان تداوم یافت. اردوغان و آ.ک.پ در استثمار دین هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسند. تلاش مینمایند تا با بهره برداری از دین و دروغ واقعیت ملت‌پرستانه و فاشیستی خود را پنهان نمایند. قتل کردها، بمباران کوهستانهای کردستان را با استفاده از عبارات اسلامی به عنوان امری خیر نشان میدهند. این روند تا جایی پیش رفته است که با قتل انسان به تمجید از خود پرداخته و این امر را نیز به عنوان یک پیروزی به خلق ما تقدیم مینماید. از این طریق میخواهد تا سیستم خود را در قصرهایش تداوم بخشد. به مناسبت عید رمضان در ترکیه از همه میخواهیم علیه اردوغان و آ.ک.پ که برای تدوم حاکمیتشان میخواهند همه را به شرکای گناهان و جرمهای خود تبدیل کنند موضع بگیرند. نباید بیش از این اجازه داد که یک تبهکار ترس را در جامعه گسترش دهد و زمینه ارتکاب جرم را افزایش دهد. علیه رژیم قاتل و فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ که تلاش دارد خلقمان را با گرسنگی و فقر تربیت نماید، می‌خواهیم به یاد بیاوریم که انسانی‌ترین موضع، دمکراتیکترین موضع مبارزه علیه این رژیم است.

فراخوانی برای مبارزه علیه حاکمان
  در بیانیه آمده است؛"در این جشن باید بیش از پیش از شهدا صیانت نموده و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شود. در وهله نخست باید پیوستگی خود را به خانواده
های شهدا وخانوادههای زندانیان نشان داد. به مناسبت این عید ما بار دیگر با احترام از خاطره شهدا یاد کرده و پیمان می‌بندیم که اهداف آنان را تحقق بخشیم. در این مرحله که اتحاد نیروهای ملی- دمکراتیک برای حیاتی مبتنی بر حقوق و قانون بسیار مهم ارزیابی میگردد بار دیگر یادآور می‌شویم که باید علیه رژیم قاتل مبارزه خود را اعتلا بخشیده و بدین‌گونه این عید را تبریک و گرامی بداریم. به مناسبت عید رمضان از ترکها، عربها، فارسها و خلقهای دیگر مسلمان می‌خواهیم که اتحاد دمکراتیک خود را تقویت کرد و با روح برادری عمل نمایند. علیه فاشیستهای دشمن بشریت، دین‌پرست و نیروهایی که دین را مورد سوءاستفاده قرار میدهند، از خلق‌هایمان می‌خواهیم که با ایمانی مشترک به مبارزه دست زنند. عید رمضان را به آنان تبریک میگوییم."