حملات اشغالگرانه نخواهند توانست خلق کورد را از میان بردارند

کوردستانیان امروز به منظور محکوم کردن حملات دولت ترک به خیایان‌ها آمده و اعلام کردند که حملات اشغالگرانه نخواهند توانست خلق کورد را از میان بردارند.

به منظور محکوم نمودن حملات دولت ترک به شنگال و مناطق حفاظتی مدیا  کوردستانیان همراه با دوستان خلق کورد در شهر رنه فرانسه به خیابانها آمده و این حملات را محکوم کردند. با ابتکار عمل سازمان جامعه دمکراتیک کورد و جمعیت زنان زین، معتراضان از میدان «پلاس دِ کلومبر» تا میدان «رپابلیک» راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی، تظاهر کنندگان شعار «نه به جنگ در کوردستان»، «اردوغان قاتل»، «کوردستان گورستان فاشیستها» را سر دادند. در میدان رپابلیک بیانیه پایانی این راهپیمایی قرائت شد.

دنهاک

حملات تجاوزگرانه دولت اشغالگر ترک در شهر دنهاگ هلند نیز نیز با محکومیت کوردستانیان مواجه شد. این راهپیمایی در شهر دنهاگ در مقابل کنسولگری دولت ترک برگزار شد. در بیانیه منتشر شده در پایان این راهپیمایی اعلام شد که دولت ترکیه که از سوی اروپا مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد، کوردها را بمباران می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که دولت ترک با ذهنیت داعشی خود حملات خود را در کوردستان ادامه می‌دهد و در مقابل این ذهنیت داعشی که تمامی دستاوردهای خلق کورد را هدف قرار داده است، کوردها نیازمند اتحاد هستند. تظاهر کنندگان اعلام کردند که روز چهارشنبه ساعت ١۶:٠٠ در مقابل پارلمان هلند نیز مجددا دست به گردهمایی می‌زنند.

در وین پایتخت اتریش نیز کوردستانیان در ساعت ١٧:٠٠ همراه با دوستان خلق کورد گردهمایی را برگزار مرده و حملات اشغالگرانه دولت ترک را محکوم کردند. این گردهمایی از سوی اتحادیه نیروی دمکراتیک سازماندهی شد و در مقابل پارلمان اتریش برگزار شد. در این گردهمایی در خصوص حملات اشغالگرانه دولت ترک سخنرانی شدت و جنبش زنان اوستا، به مدت ١۵ دقیقه مسیر منتهی به پارلمان را مسدو کردند. این گردهمایی به مدت دو ساعت ادامه یافته و با سرداده شعارهایی خاته یافت.

سارابروکن

حملات ارتش اشغالگر ترک به شنگال، مخمور و مناطق حفاظتی مدیا در شهر سارابروکن آلمان نیز محکوم شد. در این راهپیمایی که از سوی مرکز جامعه دمکراتیک کورد سازماندهی شده بود، خاطرنشان ساخته شد که حملات هوایی دولت ترک در زمانی اتفاق افتاده است که کوردها در حال برداشتن گام‌های مهمی برای دستیابی به اتحاد ملی هستند. تظاهرکنندگان گفتند که لازم است همه اطلاع داشته باشند که این حملات پاسخی علیه خواست کوردها برای اتحاد است. به همین علت لازم است که رژیم فاشیست ترک بداند که این حملات نمی‌توانند ما را از میان بردارند. برعکس، خشم کوردها را بیش از پیش دامن می‌زنند.

استراسبورگ

حملات روی داده علیه مناطق حفاظتی مدیا، کمپ پناهندگان مخمور و شنگال در شهر استراسبورگ فرانسه نیز محکوم شدند. با فراخوان ابتکار عمل زنان زین، خلق کورد همراه با دوستان خود به گردهمایی دست زده و پلاکاردهایی را به عنوان ترک‌ها مخمور، قندیل، شنگال را بمباران می‌کنند، در مقابل اردوغان مستبد بپاخیزید، تروریسم ترک در کوردستان باید خاتمه یابد، قتلعام در کوردستان، در دست گرفتند.

بیانیه منتشر شده از سوری ابتکار عمل زنان زین نیز در میان تظاهر کنندگان پخش گردید و اعلام شد که هدف دولت ترک از این حملات نابودی کوردهاست. در این گردهمایی به تهدیدات دولت ترک علیه حیات آزاد و دمکراسی اشاره شده و از خلق فرانسه خواسته شد که از خلق کورد حمایت شود.

برلین

کوردستانیانی که در مقابل سفارت ترکیه در برلین نیز گرهم آمده بودند، حملات دولت ترک را محکوم کردند. نوری آلکیش به نمایندگی از سوی مجلس زنان ایزدی سخنرانی کرده و اظهار داشت: اشغالگران می‌خواهند به اهدافی که پیش از این در شنگال دست نیافته بودند برسند. جامعه ایزدی این منطقه باید در مقابل اشغلگری بپاخیزد. هاکان تاش نماینده حزب چپ گرای دی لینک در پارلمان آلمان نیز اظهار داشت که رژیم اردوغان این اقدامات را ادامه می‌دهد، هر زمان که اردوغان در تنگنا قرار گرفته باشد، حملات خود را به کوردستان ادامه می‌دهد. ما این حملات را به شدت محکوم می‌کنیم. گوکئای آکبولوت نماینده مجلس فدرال آلمان نیز اظهار داشت که ما این حملات را در دستور کار دولت فدرال آلمان قرار می‌دهیم.

بیلفیلد 

به منظور محکومیت حملات هوایی دولت ترک، صدها کوردستانی در شهر بیلفیلد آلمان نیز دست به گردهمایی زده و به تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان با انتشار بیانیه، در دست داشتن پلاکاردها، حملات دولت اشغالگر ترک را به اطلاع شهروندان این شهر رساندند. فعالان در این خصوص به حمله دولت اشغالگر ترک به جامعه ایزدی پرداخته و اظهار داشتند که اردوغان میراث برجا مانده از داعش را مورد حمایت قرار می‌دهد و غیر نظامیان را در شنگال مورد حمله قرار می دهد. فعالان جنبش آنتی فاشیسم و FFF نیز به این تظاهرات پیوستند.

هامبورگ

حملات ارتش اشغالگرانه دولت ترک در شهر هامبورگ نیز با برگزاری میتینگی محکوم شد. این میتینگ در میدان آلتونا برگزار شد و همراه با کوردستانیان این شهر، شماری از دوستان آلمانی خلق کورد نیز در این میتینگ شرکت کردند. لیلا کایا به نمایندگی از مجلس زنان روژبین در این سخنرانی کرده و خاطرنشان ساخت که خلق کورد در مقابل این حملات سر تعظیم فرود نمی‌آورد. سرحد چتین کایا نماینده کنگره ملی کوردستان نیز در این رابطه خاطرنشان ساخت که این حملات علیه تمامی جامعه بشری بوده و کورد تنها از طریق سازماندهی می‌تواند در مقابل این حملات مقاومت کرده و بپاخیزد. خدیجه درسیم از اتحادیه دمکراتیک شهر هامبورگ نیز اظهار داشت که حملات و فشارها در نهایت به ضرر اردوغان تمام می‌شوند. در این گردهمایی نیز شعارهای اردوغان تروریست، زنده باد حمایت انقلابیگری سر داده شدند.