مولوی عبدالحمید: تیراندازی بی‌ضابطه و بی‌رویه مردم را پریشان کرده است

امام جمعه زاهدان خواهان ممنوعیت تیراندازی جاده‌ای نیروهای امنیتی رژیم به شهروندان بلوچ شده است

  مولوی عبدالحمید امام جمعه‌ی زاهدان و روحانی برجسته‌ی اهل سنت با محکوم کردن تیراندازی بی‌ضابطه‌ی مامورین به مردم و کشتار آنها گفت، تیراندازی بی‌رویه و بی‌ضابطه مردم را پریشان کرده است.

  وی با اشاره به کشته شدن یک جوان بلوچ در شهر زاهدان با تیراندازی نیروهای رژیم گفت، این جوان فقط به دلیل نداشتن گواهینامه و بی‌توجهی به ایست ماموران و فرار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است.

  امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان در ادامه گفت، تیراندازی به رانندگان بر خلاف قانون و امنیت است. اگر در مواردی حتی رانندگان مجبور به تیراندازی شوند باید به لاستیک خودرو تیراندازی کنند.

  مولوی عبدالحمید با پیشنهاد ممنوعیت تیراندازی جاده‌ای گفت، ما پیشنهاد می‌کنیم که شورای تامین تیراندازیهای جاده‌ای را ممنوع کند، همانطور که استاندار اسبق در دوره‌ی خود با دعوت از شورای تامین تیراندازیهای جاده‌ای را ممنوع کرده بود.

  مولوی عبدالحمید علت روی آوری مردم بلوچ استان سیستان و بلوچستان را فقر، بیکاری و گرسنگی عنوان کرد.