بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» در شماره ٧۴ آلترناتیو

تازه‌ترین شماره آلترناتیو ارگان رسمی پژاک به تأثیر ماشین همگون‌ساز تمدن سرمایه‌داری بر فضای سیاسی- اجتماعی در ایران پرداخته است

   شماره‌ی‌ ٧۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان- پژاک منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» که روح مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک و تاثیر این ماشین همگون‌ساز بر فضای سیاسی- اجتماعی ایران پرداخته است.

در این شماره می‌خوانیم:
تمدن دموکراتیک / تحلیلات رهبر آپو
ماشین تمدن و جنسیت‌گرایی/ دیانا  اورین
چیدمان پنهانی مظاهر قدرت /  رامین گارا
ماشین آموزش ویرانگر اجتماع و انسان /  آرین زانا
بسیج ماشینی هیولایی و دیگری‌ساز / نوال ژیان
ماشین نظامی/ آواشین آوا
دولت، بازار و شهر/ زاگرس مانی

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ٧۴ [اینجا] کلیک نمایید.