احکام سنگین برای کارگران نیشکر هفت تپه؛ ابراهیم رئیسی و بازی سرکوب- ترحم

دادگاه انقلاب تهران کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به بیش از صد و یازده سال زندان محکوم کرد، حکمی بسیار سنگین که آشکارا نشان از سرکوب جنبشهای کارگری توسط رژیم ایران دارد

   دادگاه انقلاب اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر نیشکر هفت تپه را به همراه سایر بازداشت شدگان سال گذشته‌ی این مجتمع در مجموع به حدود ۱۱۱ سال و شش ماه زندان محکوم کرد و این در حالیست که ده تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه شوش به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

   اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه که سال گذشته در جریان اعتراضات کارگران این مجتمع بازداشت و شکنجه شد و از دیماه هم در زندان نگهداری میشود، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. محمد خنیفر دیگر کارگر این مجتمع نیز به ۶ سال زندان محکوم شده است.

   همچنین ده تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه در شوش حاکمه شده و هر کدام به ٨ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.

​​​​​​​   سپیده قلیان نیز که در اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شرکت داشت در مجموع از بابت چندین اتهام به ۱٨ سال حبس محکوم شده است.

​​​​​​​   دادگاه انقلاب همچنین امیرحسین محمدی‌فر، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی، چهار عضو هیئت تحریریه نشریه گام، را هم در مجموع به ۷۲ سال زندان محکوم کرد که سهم هر یک از آنان ۱۸ سال خواهد بود.

​​​​​​​   در چنین شرایطی ابراهیم رئیس رئیس قوه ی قضاییه که پیشتر در چهارم شهریور کارگران را به "دنبال کردن اهداف دیگری در پوشش اعتراضات" محکوم کرده بود و از کارگران خواسته بود در مقابل کارگران معترض بایستند، اکنون پس از صدور احکام سنگین برای کارگران، از سیاست ترحم استفاده کرده و برای نشان دادن چهره‌ای مهربان از خود، دستور داده است تا به سرعت به پرونده‌ی کارگران به صورت "منصفانه" رسیدگی و "تجدید نظر" شود.

​​​​​​​   مشخص است که رژیم برای کنترل اعتراضات کارگری ازسیاست سرکوب و سپس ترحم استفاده می‌کند تا با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از اعتراض باز دارند.

​​​​​​​   لازم به ذکر است چند روز پیش نیز ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز به دادگاه احضار شده‌اند. این افراد پیشتر در جریان اعتراضات کارگران فولاد اهواز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند.