کودار: خيزش مردمی لردگان افشاگر چهره فسادگر دولت است

... اعتراضات اهالي شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال‌وبختياري نسبت به عملكردهاي ضداجتماعي حاكميت ايران در قبال نقض تعهدات اخلاقي در راستاي اهداف سياسي كه به بحران‌سازي انجاميده، مشروع است ...

   جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان(کودار) در بیانیه‌ای مکتوب همبستگی خود را با اعتراضات شهروندان لردگان اعلام کرده و بر لزوم تداوم خیزش مردمی برای جلوگیری از سیاست‌های ستمگرانه رژیم ایران تأکید کرده است.

   متن بیانیه به این شرح است:

   "در روزهاي اخير درحالي كه فساد و اختلاس در نهادهاي دولتي به سطح نجومي رسيده، فشار بر زندانيان سياسي و مدني تشديد گشته و اعتراضات كارگري عليه رژيم در نقاط‌ مختلف ايران ادامه دارد، خيزش اعتراضي اهالي لردگان نشانه وجود بحران‌هاي دامنه‌دار بر اثر ستم‌هاي سياسي ـ‌ اجتماعي است. شمار زيادي از اهالي شهرستان لردگان در پي شيوع بيماري اچ‌آي‌وي بخاطر پشت‌پرده پنهان‌كاري‌هاي مسئولين رژيم مبتلا به اين بيماري‌ شده‌اند. بنا به گفته منابع غيردولتي، ابتلاي مردم اين منطقه به اين بيماري ارتباطي با خدمات پزشكي نداشته بلكه يك موضوع قديمي است كه سرباز كرده. ادعا ‌مي‌شود كه پشت‌پرده‌هاي بسياري مانند افتضاحات در عملكرد نهادهاي رژيم و اختلافات مليتي در اين زمينه دخيل هستند و ۸ سالي است كه افراد آن منطقه به آن بيماري مبتلا شده‌اند اما مسئولين استان پنهان‌كاري‌ كرده‌اند. در هر صورت اعتراضات اخير اهالي لردگان عليه عملكردهاي رژيم طي هفته جاري ادامه داشت اما در ۵/۱۰/۲۰۱۹ با هجوم معترضان به ساختمان فرمانداري، بهداشت و درمان و امام‌جمعه به اوج ‌رسيد. مشخص‌ است كه مسئولين رژيم به‌هيچ‌ وجه حاضر به پاسخگويي به مطالبات مردم بخاطر رسوانشدن‌شان نيستند. اعتراضات مردم صرفا جنبه يك‌سويه و محدود ندارد بلكه داراي ابعاد گسترده اعتراضي نسبت به وجود بحران‌هاي اجتماعي ـ سياسي است كه خود رژيم ايران باني و مسبب آن است. اين بحران‌ها تبعات وخيمي از نظر سياسي و اجتماعي داشته، لذا هرگونه خيزش مردمي و اعتراضات مدني مشروع است.

   همچو «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن محكوم كردن برخوردهاي خشن دولت و نهادهاي آن بويژه نيروي‌هاي امنيتي، خيزش و اعتراضات اهالي لردگان در استان چهارمحال‌وبختياري را مشروع و يك حق مسلم مدني دانسته و از آن پشتيباني مي‌نماييم. قدرمسلم بايد خيزش مردمي تا رسيدن به حقوق حقه ادامه‌يابد تا از فسادها و بحران‌هاي ناشي از سياست‌هاي ستمگرانه حاكميت ايران ممانعت بعمل آيد و امنيت خلق‌ها به مخاطره نيافتد."