افزایش شدید قیمت لبنیات در ایران؛ افزایش پوکی استخوان

حداقل ۲.۲ میلیون نفر از مردم دچار پوکی استخوان هستند. بنا بر آمار رسمی۴۰ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان کاهش تراکم استخوان دارند

سخنگوی وزارت بهداشت ایران با انتقاد شدید از افزایش قیمت سرسام‌آور لبنیات در ماههای اخیر هشدار داد با این افزایش قیمت‌ها قشر کم درآمد توانایی خرید لبنیات را ندارند و پوکی استخوان در ایران افزایش خواهد یافت

 

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ایران  گفت:  بیش از ۹۰ درصد ایرانیان کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت می‌کنند.

 

حداقل ۲.۲ میلیون نفر از مردم دچار پوکی استخوان هستند. بنا بر آمار رسمی۴۰ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان کاهش تراکم استخوان دارند.

 

او در ادامه‌ی سخنانش با اشاره به افزایش قیمت شیر و لبنیات گفت: افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش پوکی استخوان می‌شود.

 

طی ماههای اخیر قیمت شیر ولبنیات مانند سایر محصولات ضروری خانوارها به شدت افزایش داشته است، در کنار افزایش قیمت درآمده خانواده‌ها کاهش یافته و آنها مجبور هستند تعدادی از مواد غذایی را از سبد  غذایی خود حذف کنند.