دومین روز راه‌پیمایی جوانان کورد در آلمان

روز دوم راه‌پیمایی بلند مدت جوانان در آلمان پایان یافت.

این راه‌پیمایی توسط جوانان کورد با شعار "برای آزادی رهبر آپو، همه قیام می‌کنیم"، انجام شد. در روز دوم راه‌پیمایی جوانان از شهر لهرت آلمان تا شهر کیل را طی کردند.

جوانان کورد علی رغم تلاش پلیس آلمان برای ممانعت از انجام این آکسیون ۱۵ کیلومتر راه‌پیمایی کردند و به فعالیت خود ادامه دادند.

جوانان آنتی فاشیست نیز با هدف پشتیبانی از راهپیمایی، تصویر شهید آگر ستیرک گریلای ه.پ.گ را بر خانه‌ی چپ‌ها نصب کردند. آگر ستیرگ گریلای ه.پ.گ در سال ۲۰۱۸ در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا شهید شده بود.

نیروهای پلیس آلمان در کیل مدتی مانع انجام راهپیمایی شدند. جوانان نیز در این مدت به رقص و پایکوبی پرداختند. پس از آنکه پلیس اعلام کرد بیشتر از ۵ نفر حق ندارند در کنار هم پایکوبی کنند، جوانان نیز در گروههای ۵ نفره به رقص کوردی پرداختند. نیروهای پلیس پس از آن نواختن موسیقی را نیز ممنوع کردند، آنگاه جوانان خود شروع به خواندن کردند.

این راهپیمایی که در کل طول روز با جوش و خروش ادامه داشت، در کیل پایان یافت. در پایان مستندی نمایش داده شد و پانلی نیز با موضوع آسمیلاسیون برگزار شد.

قرار است روز سوم راه‌پیمایی بلند مدت جوانان مابین شهرهای کیل و اونترلوس انجام شود.