جنبش جوانان انقلابی در اروپا اعلام موجودیت کرد

​​​​​​​جوانان کُرد در اروپا روز گذشته طی فعالیتی جمعی "جنبش جوانان انقلابی" را تأسیس کردند

جوانان کُرد در اروپا روز گذشته طی فعالیتی جمعی "جنبش جوانان انقلابی" را تأسیس کردند

 

روز گذشته جوانان کردستانی مهاجر در شهر برگیجه گلادباخ آلمان کنگره‌ای را تحت شعار "با فلسفه رهبر خود را سازمان دهید و به آزادی دست یابید" برگزار کردند. جوانان شرکت اعلام کردند که از این پس با نام "جنبش جوانان انقلابی" فعالیت خواهند کرد.

 

کنگره ساعت ١٢ ظهر دیروز آغاز شده و پس از تعیین دیوان کنگره پیام‌های هرکدام از جنبش زنان جوان، اتحادیه دانشجویان کردستان، جنبش زنان کرد در اروپا، سازمان جوانان حزب چپ آلمان، لینکسژوگند، سولید، یوونک اشروگل قرائت شد.

 

سپس پیام‌های جوانان سوئیس و کاتالانیایی هم بصورت ویدیویی نمایش داده شد.

 

در ادامه راهکارهای سازماندهی جوانان مورد ارزیابی قرار گرفت و بر گسترش فعالیت جوانان تأکید شد.