تحصن «آزادی برای اوجالان» از سر گرفته می‌شود

تحصن «آزادی برای اوجالان» که از سال ٢٠١٢ در شهر استراسبورگ فرانسه اغاز شده و بدون وقفه ادامه یافته بود با شیوع بیماری کووید-١٩ متوقف شد. ابتکار عمل آزادی برای اوجالان اعلام کرده است که تحصن را از سر می‌گیرند.

تحصن آزادی که با شعار «آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان» در مقابل ساختمان شورای اروپا در شهر استراسبورگ برپا می‌شد وارد ۴١۶مین هفته خود شد. این آکسیون روز ١١ مارس به دلیل شیوع کرونا برای مقطعی کوتاه متوقف شد. از روز گذشته (١۵ ژوئن) و با پیشاهنگی اعضای جنبش زنان جوان و جنبش جوانان انقلابی این آکسیون از سر گرفته شد.

جوانان شرکت کننده در ۴١۶مین هفته تحصن برای اوجالان اعلام کردند که این فعالیت در هفته‌ی جاری وارد نهمین سال خود می‌شود و از این لحاظ واجد اهمیت است.

هشت سال تحصن بدون وقفه

تحصن آزادی روز ٢۵ ژوئن ٢٠١٢ (۵ تیر ١٣٩١) در شهر استراسبورگ فرانسه در مکانی که ساختمان‌های شورای اروپا، کمیته پیشگیری از شکنجه و دادگاه حقوق بشر اروپا در آن واقع شده‌اند آغاز شد. در این آکسیون هر هفته گروهی از میهن‌دوستان و نمایندگان نهادهای کورد ساکن اروپا شرکت کردند. جنبش زنان کورد در اروپا (ت.ژ.ک-اروپا) هم هر هفته به ملاقات شرکت کنندگان آکسیون می‌رفتند.

طی هشت سال گذشته شرکت کنندگان در آکسیون با صدها هزار نفر در مورد اندیشه‌های اوجالان گفتگو کرده‌اند. همچنین در سال‌های ٢٠١۴ و ٢٠١۵ ده‌ها هزار امضا برای آزادی اوجالان جمع‌آوری شده است.