جوان کورد توسط نژادپرستان در بلژیک به شدت زخمی شد

گروهی از نژادپرستان ترک به یک جوان کورد در آپارتمان وی در منطقه کوارگنون بلژیک حمله کردند و وی را به شدت مجروح کردند.

در کوارگنون بلژیک، یک جوان کورد شنبه شب توسط هشت ترک نژاد‌پرست در آپارتمان خود مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

گفته می‌شود جوان کورد فقط بدلیل ابراز هویت کوردی خود در اینستاگرام مورد این حمله وحشیانه قرار گرفته است. مهاجمان فقط زمانی که او خود را به مردن زد او را رها کردند و از آپارتمان خارج شدند. او اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان است و چهره‌اش از شدت جراحات دیگر قابل تشخیص نیست. وی بر اثر این ضرب و شتم دچار ضربه مغزی شده و در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این حمله به هویت کوردی قربانی مرتبط بوده و پس از اینکه او ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی در این مورد نشر داده بود، رخ داده است. برخی از عاملان این حادثه دستگیر شدند و سه نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

نژادپرستان ترک در بلژیک به شیوه‌ای گسترده خود را سازماندهی کرده‌اند. در گذشته چندین حمله به کوردها صورت گرفته است. افرادی که ترک‌تبار هستند نیز در احزاب سیاسی فعال هستند و ارتباط مستقیمی با رژیم اردوغان دارند و به طور سیستماتیک از شعارهای نژادپرستانه استفاده می‌کنند.