قیمت دارو در ایران تا ٢ برابر افزایش یافت

​​​​​​​با آنکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارو و مواد درمانی را شامل نمی‌شود اما گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت بسته‌بندی دارو تا ٢٠٠ درصد است

به گفته دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران "نبود نقدینگی و مشکلات تخصیص ارز برای صنعت دارو" مشکل آفرین شده است.

 

 مهدی سلیمانجاهی دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی دارو کمترین میزان افزایش مواد اولیه ٣٠ درصد و قیمت فویل‌های دارو تا ٣٠٠ درصد افزایش یافته است.

 

به گفته مقام‌های آمریکایی مبادلات دارویی با ایران شامل تحریم‌های این كشور نخواهند شد، اگر چه مسئولان رژیم ایران مدعی هستند که تحریم‌ها بر صنعت دارو هم اثر گذاشته است.

 

قابل ذکر است که صنعت دارو و مواد اولیه آن به انحصار مافیاهای وابسته به سپاه و یا نزدیکان رژیم درآمده است.