تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکیها به ۷۲ درصد افزایش یافت

بنابر آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکیها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته به ۷۲ درصد افزایش یافته است.

   بنابر این آمار نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به تیرماه نسبت به نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه با ۲.٨ درصد افزایش به ۴۰.۴ درصد رسیده است.

   همچنین در تیرماه عدد شاخص کل نسبت به خرداد ماه ۲.٨ افزایش یافته و به ۱۷.۹۷ رسیده است. عدد شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٨ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای ایرانی نسبت به تیرماه سال گذشته ۴٨ درصد بیشتر برای خرید کالا و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند.

   شاخص قیمت در گروه "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" از هم نسبت به ماه گذشته افزایش داشته و نسبت به تیرماه سال گذشته به ۷۱.٨ درصد رسیده است.

   در گروه عمده‌ی "غیر خوراکیها و خدمات" نیز شاخص قیمت نسبت به خرداد ۳.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به سال گذشته به ۳٨.۴ درصد رسیده است.

   بر اساس این گزارش نرخ تورم خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۶.۹ درصد رسیده است.این درصد برای خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد بوده است.

   در این میان افزایش قیمت و نرخ تورم برای خوراکیها بسیار شدید و سرسام‌آور بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکیها نسبت به تیرماه سال گذشته به عدد حیرتآور ۷۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر نسبت به نرخ تورم دوازه ماه منتهی به خرداد به ۵۹.۶ درصد افزایش یافته است.

   در میان گروه خوراکیها نرخ تورم "گوشت قرمز و سفید" در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته به ۹۵.۳ افزایش یافته است.

   در گروه عمده‌ی "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" بیشترین افزایش قیمت در تیرماه نسبت به خرداد ماه مربوط به گروه "لبنیات و تخم مرغ" بوده است و طی این یک ماه ده درصد افزایش قیمت داشته است و نرخ تورم این گروه نسبت به تیرماه سال گذشته به ۵٨.۱ درصد رسیده است.

   در گروه غیر" خوراکیها و خدمات" نیز بیشترین افزایش قیمت متعلق به گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز" و همچنین "اجاره بها" بوده است.