وجود بیش از ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان کرماشان

محرومیت و فقر سیستماتیک در روژهلات کوردستان از یکسو و افزایش هزینه‌های تحصیل و روی آوردن کودکان بیشتر به کار و درآمدزایی از دلایل عمده ترک تحصیل کودکان است

   مدیر کل آموزش و پرورش استان کرماشان اعلام کرد، طی سال تحصیلی جدید ۲ هزار و ۷۵۷ کودک ۶ تا ۱۱ ساله در این استان برای تحصیل ثبت نام نکرده‌اند.

   مجید یزدان‌پناه مدیر کل آموزش و پرورش استات کرماشان در این خصوص گفت، از این تعداد ۵۱۰ کودک به همراه والدین خود به استانهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

​​​​​​​   وی همچنین اظهار داشت، آنها تاکنون یک گروه هزار و ۴۷ نفره را شناسایی کرده‌اند که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند.

​​​​​​​   به گفته‌ی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرماشان همچنین یک گروه ۱۲۰۰ نفره هم شناسایی شده‌اند که از محل زندگی آنها و دلایل ثبت نام نکردنشان اطلاعی در دست نیست.

​​​​​​​   به این ترتیب طبق آمار رسمی ۲۲۴۷ کودک ۶ تا ۱۱ ساله در استان کرماشان از تحصیل بازمانده‌اند. بدون شک آمار واقعی‌ بیشتر از این تعداد می‌باشد.

​​​​​​​   از عمده‌ی دلایل بازماندن کودکان از تحصیل محرومیت، فقر، بیکاری، ناتوانی والدین از تامین هزینه‌های تحصیل، روی آوردن کودکان به کار و درآمدزایی، نبود مدارس و فضای آموزشی مناسب و کافی، اعتیاد والدین و .... میباشد.