خلق کرد در دیوان عدالت اروپا پیروز شد

​​​​​​​وکیل محمد شاکار در مورد حکم دیوان عدالت اروپا در مورد شکایتی که پ.ک.ک درباره‌ی لیست ترور تنظیم کرده بود اعلام کرد، تصمیم دادگاه پیروزی خلق کرد بود

وی همچنین گفت: برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور در سال ۲۰۱٨ اتحادیه‌ی اروپا یک شکایت دیگر تنظیم خواهند کرد.

 

دادگاه اروپا درباره‌ی لیست ترور که توسط شورای اتحادیه ی اروپا هر ۶ ماه یک بار تجدید می‌شود، روز ۲۴ آبان حکمی تازه در مورد نام پ.ک.ک در این لیست منتشر کرد. علی رغم آنکه انجمن اروپا از سال ۲۰۰۱ نام پ.ک.ک را در لیست ترور خود وارد کرده است، اما پ.ک.ک پیروز این دادگاه شد.

 

شکایت پ.ک.ک و حکم دادگاه اروپا و تاثیر آن

 

مراد کاراییلان و دوران کالکان به نمایندگی شورای رهبری پ.ک.ک در ۱ می سال ۲۰۱۴ در دیوان عدالت اروپا شکایتی برای خروج نام پ.ک.ک از لیست ترور این اتحادیه تنظیم کرده بودند.

 

بعد از ۴ سال مبارزه برای حقوقمان، دادگاه اروپا در ماه آوریل امسال جلسه ای در مورد این شکایت پ.ک.ک انجام داده بود و اعلام کرد که بعدا از ۶ تا ۹ ماه حکم خود را در این زمینه صادر خواهد کرد.

 

دادگاه اروپا سرانجام حکم خود را در این مورد اعلام کرد و گفت:تمامی دلایلی که طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای ماندن پ.ک.ک در لیست ترور ارائه شده است غیرقانونی و ضعیف هستند.

 

از زمانی که تصمیم دادگاه اروپا اعلام شده است رسانه‌های ترکیه شروع به پخش برنامه هایی با این مضمون که این حکم دادگاه اهمیتی ندارد، کرده‌اند. اما در حقیقت این تصمیم نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت.

 

وکیل محمد شاکار گفت: دادگاه اروپا بالاترین بنیاد قضایی و دادگاههای اروپاست و این تصمیم پیروزی پ.ک.ک و شکست اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، بریتانیا و فرانسه است.

 

شاکار همچنین اعلام کرد، برای آنکه پ.ک.ک از لیست ترور سال ۲۰۱٨ خارج شود آنها خود را برای تنظیم یک شکایت دیگر آماده کرده‌اند.