نود و پنج درصد مردم سیستان و بلوچستان به غذا دسترسی ندارند

درحالی که یک نماینده مجلس از فساد مسئولان در موسسه‌های مالی و اعتباری پرده برداشته  است، نماینده زاهدان هم می گوید بیش از ٩۵ درصد مردم استان سیستان وبلوچستان به غذا و امکانات تغذیه ای دسترسی ندارند

درحالی که یک نماینده مجلس از فساد مسئولان در موسسه‌های مالی و اعتباری پرده برداشته  است، نماینده زاهدان هم می گوید بیش از ٩۵ درصد مردم استان سیستان وبلوچستان به غذا و امکانات تغذیه ای دسترسی ندارند.

 

مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس به رسانه ها گفته ریشه بیشتر معوقات بانکی در میان مسئولان دولتی است. او با اینکه نامی افشا نکرده اما گفته بیش از ٨٠ نفر از بدهکاران بانکی در ارتباط با مسئولین هستند.

 

او گفته یکی از نمایندگان مجلس دهم با سپرده گذاری ۴٠ میلیارد تومانی در موسسات مالی واعتباری، بالای ۴٠ درصد سود بدست آورده است. ذوالنوری پیشتر گفته بود کسانی که فرار مالیاتی بزرگ دارند دستگاه های دولتی را می خرند.

 

از سوی دیگر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان در مجلس پس از انتشار تصاویر گورخواب ها در زابل گفته شرایط مردم در این استان به شدت بحرانی است.

 

او می گوید بیش از ٩۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان به غذا و امکانات تعذیه ای مناسب دسترسی ندارند و ٧۵ درصد از این مردم به طور کامل در قعر فقر هستند و در واقع مشابه مردم آفریقا زندگی می کنند.