٣٨ میلیون حاشیه‌نشین/ زندگی ٧.۶٠٠.٠٠٠ نفر در حاشیه‌ی قبرستان‌ها در ایران

یک کارشناس مدیریت بحران شهر اعلام کرد، ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی در حاشیه‌ی قبرستان‌ها زندگی می‌کنند.

محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران روز یکشنبه چهارم خرداد گفت: ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی در حاشیه‌ی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند.

تورم و رکود هم زمان سبب افزایش در جمعیت حاشیه‌نشینان در ایران شده است.

محبوب‌فر از افزایش جمعیت حاشیه نشین ایران خبر داد و گفت، جمعیت حاشیه‌نشین ایران به ۴۵ درصد افزایش یافته است.

مقامهای دولتی ایران پیشتر جمعیت حاشیه نشین ایران را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرده بودند. اما محبوب‌فر گفت، این آمار مربوط به سال ۹۷ است و اکنون جمعیت حاشینه‌نشین ایران به ۴۵ درصد یعنی معادل ۳٨ میلیون نفر رسیده است.

وی سکونت و زندگی حاشیه‌نشینان در اطراف قبرستان‌های شهری را "پدیده‌ای جدی" خواند که باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد و گفت :"۲۰ درصد حاشیه‌نشینان در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها زندگی می‌کنند و سکونت غیررسمی دارند".

این پژوهشگر اجتماعی افزایش اجاره بها و تورم و گرانی مسکن را علت اصلی افزایش حاشیه‌نشینی دانست و گفت، سیاستهای غلط دولت و وضع بد اقتصادی سبب افزایش معنادار حاشیه‌نشینی شده است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران اجاره بها به طور متوسط ۳۱.۶ درصد افزایش داشته است و قیمت مسکن نیز افزایش بسیار داشته به طوری که در اردیبهشت ماه در تهران قیمت یک متر مربع مسکن به ۱۷ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه پیش دو میلیون افزایش داشته است.

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و هم زمان ثابت ماندن و سرکوب دستمزدها سبب شده است تا افراد مزدبگیر و کسانی که درآمد کمتری دارند به مناطق کم برخوردار کوچ کنند و ساکنان قبلی این مناطق نیز به حاشیه‌ی شهرها رانده شوند.

او در ادامه گفت: "حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم افزایش پیدا کرده، کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌ها، مقبره‌ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده‌اند".

وی افزود: شهرداری‌ها متولی اصلی حاشیه‌نشین‌ها هستند اما به دلیل بودجه‌های محدود، بحران‌های مالی و پولی نتوانستند در زمینه ساماندهی این جمعیت حاشینه‌نشین موفق عمل کنند.