٢۵ درویش گنابادی زندانی به بیش از ۶٩ سال حبس محکوم شدند

به نقل از وب‌سایت مجذوبان نور برای ٢۵ درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ بیش از ۶٩ سال و نیم حبس صادر شده است.

به نقل از وب‌سایت مجذوبان نور برای ٢۵ درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ بیش از ۶٩ سال و نیم حبس صادر شده است.

 

این احکام از سوی ابولقاسم صلواتی و ماشا‌الله احمد زاده قضات دو شعبه دادگاه انقلاب ابلاغ شده است.

 

بنابر این گزارش، احکام صادره علیه ۲۵ تن از درویشان زندانی چنین است:

- فرامرز مانگری: ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به رودبار از توابع استان کرمان

- قاسم حسنلو: ۷ سال حبس تعزیری

- مسعود مرزوقی: ۷ سال حبس تعزیری

- مجید کریمی: ۷ سال حبس تعزیری

- حبیب گله‌داری: ۶ سال حبس تعزیزی

- حسین هاشمی: ۶ سال حبس تعزیری

- حسن عرب عاملی: ۵ سال حبس تعزیری

- شهاب بخشیان: ۵ سال حبس تعزیری

- اسماعیل نوروزی: ۲ سال حبس تعزیری

- علی افشار: ۲ سال حبس تعزیری

- عباس برقمدی: ۲ سال حبس تعزیری

- مصطفی آرمان: ۲ سال حبس تعزیری

- البرز رستمی: ۱ سال حبس تعزیری

- مسلم رضایی: ۱ سال حبس تعزیری

- حسین کلهر: ۱ سال حبس تعزیری

- محمدنظام اسلامی: ۱ سال حبس تعزیری

- مصطفی میرزایی: ۶ ماه حبس تعزیری

- حسین کریمی: ۶ ماه حبس تعزیری

- یونس لک: ۶ ماه حبس تعزیری

- مهدی نظری: ۶ ماه حبس تعزیری

- علی کرمی: ۶ ماه حبس تعزیری

- جمال تهرانی: ۶ ماه حبس تعزیری

- اسماعیل عابدینی: ۶ ماه حبس تعزیری

- نورعلی مقیمی: ۶ ماه حبس تعزیری

- احمد دارایی: ۶ ماه حبس تعزیری

 

این درویشان در جریان حوادث گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و در فرآیند بازجویی و محاکمه نیز از تمام حقوق قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی عادلانه محروم بوده‌اند.

 

شایان ذکر است که هر دو قاضی (صلواتی و احمدزاده) به عنوان قاضیان وابسته به سپاه پاسداران نام برده می‌شود.