در ایران ندانستن زبان فارسی معلولیت است!

در طرح جدیدی که از سوی وزارت آموزش و پرورش ایران در دستور کار قرار گرفته است ندانستن زبان فارسی با معلولیت همسان گرفته می‌شود. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش ایران از اجرایی شدن این طرح در سال جاری برای مناطق دو زبانه خبر داد.

  رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش ایران با اشاره به اجرایی شدن این طرح همراه با سنجش سلامت کودکان پیش دبستانی گفت با توجه به اشارات رهبر ایران مبنی بر اهمیت یادگیری زبان فارسی کودکان باید در شرایطی باشند که امکان دریافت و درک مطلب به زبان فارسی را داشته باشند. به همین دلیل از سال جاری همراه با سنجش سلامت نوآموزان باید آمادگی دریافت مطلب و تکلم راحت به زبان فارسی بررسی و دانش‌آموزان مورد نیاز تحت پوشش بروند. حکیم زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر آزمون بسندگی زبان فارسی را به طرح سنجش سلامت کودکان  اضافه کنیم می‌توانیم دانش آموزان را آماده کنیم.

  این طرح جدید که عدم توانایی تکلم به زبان فارسی در میان کردها، ترکها، بلوچها، تاتها، عربها و ترکمن‌ها را نوعی معلولیت به حساب میآورد از جمله طرحهایی است که در پی اهمیت دادن به زبان فارسی و به حاشیه راندن زبانهای دیگر در دستور کار قرار گرفته است. تا کنون همسان دانستن ناتوانی در تکلم زبان فارسی با معلولیت در میان غیر فارس زبانان واکنشهایی را در میان کردها و دیگر ملیتها برنینگیخته است اما در شبکه‌های اجتماعی برخی از چهره‌های ایرانگرا با حمایت از عدم توانایی تکلم به زبان فارسی به عنوان معلولیت، آن را گامی در راستای ممانعت از تجزیه ایران عنوان کرده‌اند.