زن‌ستیزی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؛ قاضی دادگاه همسر خود را به آتش کشید

  قتل زنان و بزهکاری در ایران در سایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به پدیده‌ای روزمره مبدل شده است. چند روز پس از قتل فجیع یک زن از سوی شهردار سابق تهران اکنون خبرها حاکی از به آتش کشیدن یک زن توسط قاضی دادگستری نظام است.

  به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کردستان روز یکشنبه ۱۲ خرداد یک قاضی دادگستری در شهر سنه اقدام به آتش زدن همسر خود نمود.

  اصلان اکبر پور قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر سنه که اصالتا اهل تبریز می‌باشد، همسر خود را به آتش کشید.

  همسر وی که هنوز هویتش مشخص نیست به دلیل شدت جراحات به بیمارستانی در شهر تبریز منتقل شد.

  گفته می‌شود این قاضی دادگاه به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به آتش زدن همسر خود کرده است و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

  اصلان اکبر پور پیشتر به دلیل تخلفات اداری به شهر سنه منتقل شده بود.

  انحطاط ارزشهای اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چنان گسترش یافته است که ایران بیشترین آمار خودکشی را در میان كشورهای خاورمیانه داراست.