صف‌های چندین کیلومتری در پی افزایش قیمت بنزین؛ آیا مردم به ستم دولتی خو گرفته‌اند؟

همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی در ایران، ظهر امروز خروجی رسانه‌های ایران خبر از افزایش قیمت بنزین و سه نرخی شدن قیمت آن دادند.

همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی در ایران، ظهر امروز خروجی رسانه‌های ایران خبر از افزایش قیمت بنزین و سه نرخی شدن قیمت آن دادند. این امر به تشکیل صفهای طویل و کیلومتری در جایگاههای بنزین منجر و متعاقبا خبر افزایش قیمت آن تکذیب گردید.

 

به گزارش خبرگزاریهای ایران متعاقب  اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر نهایی شدن تصمیم افزایش قیمت بنزین امروز رسانه‌های این کشور خبر دادند که از ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۱ اردیبشهت قیمت این فراورده مهم تغییر کرده و از نهایی شدن تصمیم دولت مبنی قیمت بنزین سهمیه ای به مبلغ ۱۰۰۰ تومان، بنزین آزاد به مبلغ ۲۵۰۰ تومان و بنزین سوپر به مبلغ ۳۰۰۰ تومان خبر دادند. انتشار این خبر منجر به تشکیل صفهای طولانی در کنار جایگاههای فروش بنزین در شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان شده است.

 

پس از انتشار این خبر علی بختیار یکی از اعضای شورای عالی انرژی در این باره گفت: افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو  گشته و مجلس ایران تا کنون هیچ تصمیمی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین نداشته است؛ در صورتیکه  دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد  همزمان نمایندگان مجلس ایران نیز که اغلب مخالف اجرای این طرح در زمان مورد اشاره (فرداشب) هستند خواهان توقف این طرح و یا تأخیر در اجرای آن شدند

 

منابع مختلف نزدیک به نمایندگان مجلس نیز طی گفتوگو با خبرگزاری فرات اظهار داشتند که احتمال تاخیر افزایش قیمت بنزین وجود داشته و احتمالا مجلس و دولت در این رابطه به تفاهمی مقطعی دست خواهند یافت. با افزایش فشارهای نمایندگان مجلس و تشدید تنشهای روانی در سطح جامعه که در خصوصا در تهران مشهود بود، زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی متعاقب انتشار این اخبار اعلام نمود که  طرح افزایش قیمت بنزین در پنجشنبه شب اتفاق نخواهد افتاد. بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اشتباه خواندن این تصمیم دولت صراحتا آن را اقدامی اشتباه خوانده و اظهار داشت که مردم تاب افزایش قیمت بنزین را ندارند.

 

در حالیکه نرخ تورم لجام گسیخته در ایران و شرق کردستان دیروز بیش از ۵۱ درصد اعلام شده است، افزایش قیمت بنزین می‌تواند نرخ تورم را بیش از پیش افزایش داده و خصوصا در حوزه حمل و نقل و مواد غذایی به افزایش شدید و چندباره قیمتها در سالجاری منجر شود. اما برخی از آگاهان بر این باورند که اعلام افزایش این خبر و تکذیبیه متعاقب آن صرفا به منظور آزمایش فضای عمومی، آماده سازی فضای ذهنی و واکنشهای احتمالی مردم بوده و طرح افزایش قیمت بیش از یک سال است که تصویب شده است. اما ترس حکومت از واکنشهای احتمالی مردم مانع از اجرای آن شده است.

 

با این وجود به نظر می‌رسد وضعیت روانی مردم ایران در برهه کنونی چنان مستعد قبول اجحافها و ستمهای دولتی است که به جای هر گونه اعتراضی نسبت به تورم لجام گسیخته، امروز با ایجاد صف در جایگاههای بنزین صرفا به پر کردن یک باک بنزین بسنده کردند.