آمَد رنگ پاییز به خود گرفت

فصل پاییز تمام بخش‌‌های کردستان را در برگرفته است. شهر آمد در شمال کردستان هم در این میان رنگ پاییز به خود گرفته است و تصاویر بکری را در مناطق مختلف این شهر می‌توان دید

فصل پاییز تمام بخش‌‌های کردستان را در برگرفته است. شهر آمد در شمال کردستان هم در این میان رنگ پاییز به خود گرفته است و تصاویر بکری را در مناطق مختلف این شهر می‌توان دید.

 

قلعه و منطقه سور تاریخی آمد، پل ١٠ در، رودخانه دجله و باغهای هوسل شهر آمد با آمدن پاییز رنگی جداگانه را به پایتخت کردستان بخشیده‌اند.

 

تصاویری از پاییز شهر آمد که توسط دنیز ایکه قید شده‌اند؛