اعلام همبستگی با انقلاب روژاوا در جشنواره ضد نژادپرستی

جشنواره "علیه نژادپرستی" در هانوفر آلمان برگزار شد و هزاران تن از شرکت‌کنندگان حمایت خود را انقلاب روژاوا اعلام کردند. آن‌ها از نمایشگاه تصویر شهدا که با پیشاهنگی دیفند روژآوا برگزار شده بود، استقبال کردند.

در شهر هانوفر آلمان فستیوال علیه فاشیسم با ابتکار عمل آستا در دانشگاه لیپنیتز برگزار شده و از انقلاب روژآوا به شیوه‌ای گسترده پشتیبانی شد.

هزاران تن از نمایشگاه تصویر شهدا استقبال کردند. در فستیوال بیانیه‌ای به زبان‌های ترکی، کوردی، آلمانی و انگلیسی برای حمایت از کمپین خارج کردن نام پ.ک.ک از 'لیست ترور' قرائت شد.

در این جشنواره همچنین شورای خلق هانوفر و شورای زنان روناهی خیمه‌هایی را برپا کرده و سیاست نسل‌کشی رژیم ترک علیه خلق کورد را محکوم نمودند. صدها اطلاعیه در میان شرکت‌کنندگان پخش‌شده و امضا جمع‌آوری شد.