استقبال از کشتی آزادی در شهر ناپولی

کشتی آزادی که برای آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از آتن به راه افتاده بود، در شهر ناپولی ایتالیا مورد استقبال گرم قرار خواهد گرفت.

فعالان کشتی آزادی که ۹ نوامبر از منطقه لاوریوی آتن پایتخت یونان به راه افتاده بودند، امروز در بیست و سومین سالگرد رفتن عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به ایتالیا، به شهر ناپولی خواهد رسید.

حدود ۴۰ فعال، نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی، وکیل، روزنامه‌نگار، نویسنده و روشنفکر جهانی از شهر ناپولی به صورت دسته جمعی مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

در این فعالیت که همزمان به عنوان "کاروان آزادی" نیز از آن نام برده می‌شود، درخواست آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد اعلام می‌شود. همچنین درخواست می‌شود، پروژه‌ی کنفدرالیسم دمکراتیک عبدالله اوجالان نیز در میان مردم منتشر شده و مبارزات علیه حملات دولت ترکیه افزایش یابد.

در ناپولی نیز برنامه‌های متنوعی آماده شده است. کشتی آزادی امروز بعد از ظهر در بندر ناپولی مورد استقبال قرار خواهد گرفت. فعالان در این بندر بیانیه‌ای منتشر می‌کنند.

همچنین راس ساعت ١۶:٠٠ در سینمای مدرنیسمو ناپولی با حضور مردم کنفرانسی مطبوعاتی برگزار خواهد شد.