اوجالان: ائتلاف دمکراسی می‌تواند ترکیه را نجات دهد

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ۲۲ سال است که برای حل مسئله کورد، تشکیل یک ائتلاف دمکراسی را پیشنهاد می‌کند و این مسئله را به عنوان رهایی دمکراتیک تعریف می‌کند.

از سال ۲۰۰۲ آ.ک.پ در مسند قدرت قرار گرفته است. بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم روز بروز افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر روز بروز از حمایتهای اجتماعی از این حزب کاسته می‌شود. اپوزیسیون اعلام می‌کند حاکمیت آ.ک.پ دوران زمامداری ۱۹ ساله خود را به پایان رسانده است و بحث در رابطه با انتخابات پیش از موعد و ائتلاف احزاب در دستور کار قرار گرفته است. از یک طرف حزب خلق جمهوری و ایی پارتی رهبری ائتلاف ملت را بر عهده گرفته و خواهان انتخابات پیش از موعد هستند و از طرف دیگر تلاش‌ها برای توسعه این ائتلاف ادامه دارد. حزب رنج EMEP، حزب کمونیست ترکیه TKP، حزب چپ دمکراتیک نیز مدتی است که تحت عنوان ائتلاف دور هم جمع شده‌اند.

در تمام نظرسنجی‌ها برای برگزاری یک انتخابات احتمالی حزب دمکراتیک خلق‌ها به عنوان یک حزب قدرتمند و برخوردار از نقش نشان داده می‌شود. این حزب در تمام بیانیه‌های خود خاطرنشان ساخته است که راه سوم را برگزیده و مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها در درجه نخست برای حل مسئله کورد و سپس مشکلات و مسائل ترکیه خواهان ائتلاف برای دمکراسی شده است.

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان که ۲۲ سال است در زندان امرالی زندانی شده است و با انزوایی شدید مواجه شده است، همیشه تشکیل ائتلاف دمکراسی را پیشنهاد و بر آن تاکید کرده است. اوجالان این ائتلاف را به عنوان راه حل و درمانی برای حل مسائل و مشکلات ترکیه مشاهده کرده و خاطرنشان ساخته است که این ائتلاف می‌تواند ترکیه را از تمام مسائل و مشکلات برهاند.

رهایی دمکراتیک

اوجالان در دیدار خود با وکلایش در ۱۹ آپریل سال ۲۰۰۰ خاطرنشان ساخته بود که دمکراسی بدون ائتلاف پیشبردی پیدا نکرده و در این باره اظهار داشته بود که باید ترکیه مانند سالهای ۱۹۲۳ از یک حلقه تنگ رهایی پیدا کند. باید راه حلی متناسب با سده ۲۱ در راستای سازماندهی دولت به نحوی دمکراتیک به صورت صلح‌ طلبانه پیدا شود. همانگونه که در سال ۱۹۲۰ رهایی ملی ایجاد شد امروز هم باید رهایی دمکراتیک شکل بگیرد. لازم است که جبهه ائتلاف دمکراسی شکل بگیرد. لازم است طبقات و اقشار مختلف در  آن حضور پیدا کنند.

شایستگی، مهارت و تکامل

اوجالان در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که ائتلاف دمکراسی نیازمند شایستگی، مهارت و تکامل بوده و در این باره گفته بود که: برای این مورد اراده و نیروی عقل بکار توسعه پیدا نکرده است. مسائلی وجود دارند که من دو سال قبل آنها را گفته بودم، من به کرات از اهمیت اجماع دمکراتیک سخن گفته بودم. لازم است که از اشتباهات درس بگیرید و اجرای مسئولیتها را بر دوش گرفته و با اراده و غیرت تلاش کنید. پیشبرد و توسعه فرهنگ مبارزه دمکراتیک با پیشبرد تشکیلات دمکراتیک در تمام حوزه های زندگی امکان‌پذیر می‌شود. این مسئله برای خلق مدل‌های سازماندهی دمکراتیک، در تمام عرصه‌های زندکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سندیکاها و تعاونی‌ها گرفته تا سازمان‌های هنری و ورزشی، از سندیکای اصناف گرفته تا سازمان‌هایی که حتی از سر بیکاری گردهم می‌آیند، باید در تمام هسته‌های اجتماعی توسعه پیدا کرده و ترویج شوند.

ترکیه ناگزیر است دمکراتیک شود

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۴ اعلام کرده بود که مسئله اصلی ترکیه دمکراسی است و در این باره اظهار داشته بود که: در ترکیه تمام سازمان‌های موجود در مسئله پیشبرد دمکراسی با تنگنا مواجه می‌شوند. ترکیه ناگزیر است که دمکراتیک شود.

رهبر خلق کورد در دیدار ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۶ با وکلای خود ضمن اشاره به اهمیت لزوم راه سوم، این مفهوم را هم مورد ارزیابی قرار داده بود. او گفته بود که امروز هم ترکیه ناگزیر است که به کورد اتکا کند. درک و مدل ملت-دولت غیر از خونریزی نتیجه دیگری به دنبال ندارد. رئال سوسیالیسم هم بخشی از مدرنیته است. تمام این موارد بخش‌ها، مفاهیم و سیستمهای مدرنیزم سرمایه هستند. مقالات و اشاراتی در دست هستند که اندیشکده‌ها و سازمان‌های جهان امروز را تحلیل می‌کنند، اما این تحلیلها به نحوی منظم تدوین نشده‌اند. من اکنون این تحلیلها را مدون و فرمول‌بندی می‌کنم.

پیشبرد راه حل دمکراتیک

اوجالان در نشست ۲۸ مه ۲۰۰۸ با وکلایش در رابطه با ائتلاف دمکراسی گفتگو کرده و از روشنفکران درخواست کرده بود: من در اینجا از روشنفکران ترکیه درخواست می‌کنم که باید این بازی را به خوبی بینند. من همه بازیها را می‌بینم و آنها را نشان می‌دهم. اگر از من پرسیده شود که پیشنهاد تو برای دست‌یابی به راه حل چست؟ پاسخ می‌دهم که  راه حل من سیاست دمکراتیک است که براساس ضدیت با یکپارچگی، ضدیت با هژمونی و استیلا قرار گرفته و به نحو صلح‌آمیز و دمکراتیک پیشبرد پیدا کرده و تمام بخش‌های جامعه، حتی نمایندگان بخش‌های کوچک کارگری هم در آن حضور پیدا می‌کنند. زیرا همان چتر، بر اساس صلح و دمکراسی گردهم می‌آیند. شما اگر به آن ائتلاف یا کوالیسیون بگویید، این مسئله مهم نیست. مسئله مهم پیشبرد راه حل دمکراتیک است. راه حل دمکراتیک با تعلیم سیاست دمکراتیک ممکن می‌گردد. به همین دلیل من مستقیما گفتم که از جولمرگ تا ادرنه، در تمام مناطق آکادمی‌های سیاست دمکراتیک گشایش پیدا کنند. با گشایش آکادمی سیاستهای دمکراتیک، دمکراتیک شدن فرد صورت گرفته و از این طریق دمکراتیک شدن جامعه صورت می‌گیرد. در باره راه حل دمکراتیک با تمام گروه‌ها و اقشار میانه رو ایجاد مذاکره ممکن می‌گردد. مسئله مهم پیشبرد راه حل دمکراتیک است.

هشدار نسبت به ائتلاف ضد کورد

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دیدار ۹ نوامبر سال ۲۰۱۳ خود با هیات اعزامی امرالی اعلام کرده بود که: اگر ائتلاف ضد کورد ادامه پیدا کند، جنگ خاتمه پیدا نمی‌کند. من به آنها گفته‌ام در سوریه با هم ائتلاف ایجاد کنید. داوود اوغلو دو سال را از دست داد. داوود اوغلو این خط‌مشی را نقش کرده است. چرا؟ چرا مین‌گذاری می‌شود؟ مگر عقلتان را از دست داده‌اید؟ مسئله‌ای را که می‌خواهند به آن دست بزنند این است که در اینجا کورد به قدرت تبدیل نشود. اما اگر کورد وجود نداشته باشد، رژیمی فاشیستی برقرار می‌شود. این چه نوع نگرشی است؟ من به کمیسیون پیمان ملی پیشنهاد کرده‌ام که از این مسئله بگذرند. میثاق ملی از شمال حلب آغاز می‌شود. به جای آنکه شما این منطقه را سیم خاردار بکشید، باید مرزها را بردارید. باید سیم خاردارهای موجود را از میان بردارید. به جای آن از جبهه النصره و... و تبهکاران حمایت می‌کنند. چرا این را نمی‌بینید؟ همانگونه که ایران از حزب الله حمایت می‌کند، شما هم باید از حزب اتحاد دمکراتیک حمایت کنید. اگر کورد در سوریه باقی نماند، یک نیروی فرا فاشیستی ایجاد می‌شود.