برگزاری روز جهانی کوبانی در اشتوتگارت در سایه ارعاب پلیس آلمان

روز جهانی کوبانی با انجام راهپیمایی در اول نوامبر در اشتوتگارت گرامی داشته شد. اما برخورد نیروهای پلیس آلمان با فعالان بهتر از پلیس ترکیه نبود.

اتحاد زنان کورد YJK-E در آلمان، پشتیبانی سرخ و سازمان‌های اجتماعی دیگر وابسته به کمپین همبستگی با روژاوا مانند بیشتر نقاط جهان در شهر اشتوتگارت آلمان نیز به انجام راهپیمایی و برگزاری میتینگی به استقبال روز اول نوامبر روز جهانی کوبانی رفتند.

فعالان برای گرامیداشت روز اول نوامبر در خیابان لوتنشلاگر جمع شدند، اما همزمان در ایستگاه مرکزی و چندین جای دیگر نیز نیروهای پلیس با لباس‌های ویژه مستقر شدند.

پیش از آغاز تجمع نیروهای پلیس خود را در اطراف فعالین برای حمله با آنها آماده کرده بودند. بهانه نیروهای پلیس برای حمله به فعالان این بود که پوسترهای آن‌ها بلندتر از یک و نیم متر هستند و از فعالان درخواست کردند تا پوسترها را جمع کنند، اما فعالان پوسترها را جمع نکرده و نیروهای پلیس نیز مانع از آغاز تجمع و راهپیمایی شدند.

پس از انجام گفتگو به فعالان اجازه‌ی آغاز راهپیمایی را دادند اما این بار صدها پلیس به بهانه‌ی سر دادن شعار چهار بار راهپیمایی را متوقف کردند. این ممانعت تا رسیدن به محل تجمع ادامه داشت. در این میان چهار فعال نیز توسط پلیس دستگیر شدند.

کمپین همبستگی با روژاوا این مانع تراشی‌ها و حملات پلیس را محکوم کرد. فشارها، ممانعت و حمله‌ی نیروهای پلیس آلمان به فعالان در روز جهانی کوبانی، کمتر از دشمنی‌های پلیس ترک نبود.

علیرغم همه اینها زنان و جوانان اول نوامبر روز جهانی کوبانی را با اراده و روحیه‌ی عالی گرامی داشتند.

فعالان تا زمان آزاد کردن هر چهار فعال دستگیر شده، محل تجمع را ترک نکردند. این تجمع عصر روز گذشته پایان یافت.