دادگاه بلژیک تیم ترور ترکیه را تبرئه کرد

در بروکسل نشست دادگاه تیم ترور ترکیه علیه رهبران کورد برگزار و این تیم تبرئه شد. جان فرمون وکیل مدافع و سیاستمداران کورد نیز اعلام نمودند؛"این حکم سیاسی است."

در سال ۲۰۱۷ برای ترور زبیر آیدار عضو شورای رهبری ک.ج.ک و رمزی کارتال ریاست مشترک کنگره خلق تلاش شده بود. نشست محاکمه متهمان برگزار شد.

در نشست ۱۱ مارس قرار بود که در ۲۲ می حکم دادگاه اعلام شود، اما سپس اعلام شد که این حکم در ۱۳ می اعلام خواهد شد.

آیدار، کارتال و جان فرمون وکیل مدافع در این نشست دادگاه حاضر بودند، اما از طرف مقابل فقط وکیل یکی از متهمان آماده ‌شده بود.

'حکم بی‌گناهی متهمان'

دادگاه در رابطه با اعضای تیم ترور ترکیه حکم خود را صادر نمود. قاضی اعلام نمود که جدیت و صحت مدارک در این پرونده را می‌پذیرد، اما مدارک برای متهم کردن این افراد کافی نیست. قاضی گفت؛ میت که دستگاه اطلاعاتی ترکیه و یک دستگاه دولتی است را نمی‌توان به ترور متهم شود. قاضی از همان ابتدا می‌خواست پرونده را ببندد. در حکم صادر شده از سوی قاضی پرونده یک جمله از بازجویی پلیس فرانسه قید شده است. پلیس فرانسه در جمله‌ای اعضای گروه ترور را بی‌گناه معرفی کرده بود. قاضی بلژیکی نیز این جمله را تکرار کرده است.

'فرمون: هم مدارک پذیرفته شدند و شک و گمان وجود داشت'

وکیل جان فرمون به خبرگزاری ما گفت:"حکم روز دوشنبه به دست ما می‌رسد. ما همه مضمون آن را نمی‌دانیم، فقط بهانه‌ها را دیده‌ایم. دادگاه پذیرفت که چیزی وجود دارد. به‌عنوان مثال متهمان در میان خود 'دریاچه خون' را به کار گرفته‌اند. سپس بر اساس همان اسناد شک و گمان درست شده‌ است. قاضی همه مدارک در پرونده را برای آنکه بگوید،' کافی نیست'، آشکار نمود. همه بازجویی‌های فرانسه را نیز به کار گرفت. قاضی گفت: پلیس فرانسه اعلام کرده ‌است، مدارک کافی نیستند و او نیز همین چیز را گفته ‌است."

'بمبی در دست فرانسه: زکریا چلیک بلیک'

در این پرونده مدارکی وجود دارد که زکریا چلیک بلیک هم برای میت و هم برای دستگاه اطلاعاتی فرانسه کار کرده ‌است. در پرونده جلسات قتل‌عام پاریس وجود دارد که سال ۲۰۱۳ سه زن انقلابی کورد شهید شدند. براساس صحبت‌های فرمون اگر فرانسه بپذیرد این بدان معناست که مانند یک بمب اتمی است.

'دادگاه به‌طرز قابل ‌توجهی از میت پشتیبانی کرد'

فرمون اعلام نمود که اطلاعاتی درباره میت وجود دارد و گفت:"قاضی به من گفت که ما نگفته‌ایم آن‌ها عضو میت هستند. گفتیم با میت ارتباط دارند و شما گفتید، با میت کار کرده‌اند. میت از لحاظ قانونی یک مرکز دولتی است و نباید به‌عنوان تروریست دیده شود. اگر با میت کار می‌کنند، نباید تروریست نامیده شوند. این یک حکم سیاسی است و با تفکر دولت درست شده‌ است و حکمی قانونی نیست. در پرونده دیگری نیز همان سخنان را تکرار نمودند."

'آیدار: نتیجه ی ارتباط میان دولت‌هاست'

زبیر آیدار اعلام نمود، به دلیل نتیجه ی ارتباط میان دولت‌ها چنین حکمی صادر شده‌است. وی گفت" قاضی در ابتدا نمی‌خواست جلسه برگزار شود. در چهارچوب جنگ اوکراین و ارتباط میان فرانسه و اوکراین حکمی سیاسی صادر شده‌است. برای آنکه مانع بحران بین‌المللی شوند، این حکم را صادر کردند. ما به آن اعتراض خواهیم کرد.

'کارتال: این‌ حکم پذیرفته نمی‌شود'

رمزی کارتال به این حکم اعتراض کرده و گفت؛"مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود. جنایات میت مانند حملات تروریستی، ربودن افراد، شکنجه، اخلالگری، کشتار و حمله در پاریس وجود دارد. به‌همین دلیل این حکم سیاسی است و در دادگاهی بالاتر ما شکایت خواهیم کرد."

درباره بازجویی در رابطه تلاش برای ترور قرار شد که در هجدهم ژوییه ۲۰۲۱ شکایتی انجام شود. در پرونده زکریا چلیک بلیک، یعقوب کوچ، نجاتی دمیراوغولاری و حاجی آک‌کولاک محاکمه می‌شدند، اما فقط وکیل دمیراوغولاری حاضر شد.

فرمون وکیل کارتال و آیدار پرونده گسترده‌ای آماده کرده و اعلام نمود که در اروپا یک شبکه بزرگ ترور و جاسوسی وجود دارد و اسماعیل حقی موسی سفیر سابق ترکیه نیز در این شبکه قرار دارد و تعداد بسیاری از کسانی را که در قتل‌عام پاریس دست داشته‌اند، آشکار نمود. در این پرونده مدارک جدی وجود دارد که اسماعیل حقی موسی وظیفه سازماندهی تیم ترور را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۱۷ اعضای تیم ترور در اطراف دفتر کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) دیده شده بودند و پلیس نیز آن‌ها را دیده بود. در زمان کنترل پلیس یعقوب کوچ کارت پلیس ترک را نشان داده بود. اعلام ‌شده بود که زکریا چلیک بلیک عضو ارتش است. همچنین نجاتی دمیر اغیولاری که در بلژیک زندگی می‌کند از لحاظ لجستیک و پیدا کردن اعضا همکاری می‌کند.

حاجی آک‌کولاک نیز که خود کورد است زمانیکه از وی استفاده کرده بودند، متوجه ‌شده بود که مسئله به سمت تیم ترور می‌رود. وی پیش پلیس بلژیک رفته و به همه ‌چیز اعتراف کرده بود. بر اساس اطلاعات موجود، آک‌کولاک توسط دمیراغولاری به تیم ترور معرفی ‌شده بود.

یعقوب کوچ به ترکیه فرار کرده و زکریا چلیک بلیک در فرانسه است. چلیک بلیک به‌عنوان استاد برقکار خود را معرفی می‌کند. در پرونده یعقوب کوچ و چلیک بلیک کار برنامه‌ریزی و طراحی ترور را برعهده داشتند.

اعضای تیم ترور با آنکارا و رئیس‌ جمهور ترکیه ارتباط دارند. نظارت تکنیکی، صحبت با تلفن، تصاویر اعترافات در فرانسه همه‌چیز را آشکار می‌کند که قتل‌عام پاریس و تلاش برای ترور در بروکسل توسط ترکیه و به فرمان آنکارا در اروپا انجام می‌شود.

وکیل جان فرمون در نشست اول دادگاه، ارتباط گروه ترور، صحبت میان اعضای تیم، تصاویر مشاور نزدیک رئیس سادات عدنان تانریوردی و اردوغان و سعید سرت‌چلیک را آشکار نمود.