در سوئیس ۱ نوامبر روز جهانی کوبانی گرامی داشته شد

به مناسبت اول نوامبر روز جهانی کوبانی در شهر باسل در کشور سوئیس راهپیمایی انجام شد.

کوردستانیان و دوستانشان با پیشاهنگی کمیته ی روژاوا در سوئیس، جنبش جوانان انقلابی و جنبش زنان جوان مبارز در منطقه‌ی پارک دی‌ویت گرد هم آمدند. از طرف «کمیته‌ی همبستگی با روژاوا» سخنرانی شد و در آن در مورد اهمیت مقاونت کوبانی و مبارزات سخن گفته شد و پس از آن راهپیمایی آغاز شد.

در طول راهپیمایی به طور مداوم شعارهایی برای مقاومت روژاوا و کارزار آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد تکرار میغشد. فعالان در طول راهپیمایی میان شهروندان محدوده‌ی راهپیمایی اطلاعیه‌هایی پخش کردند. در این راهپیمایی صدای فعالان از روژاوا پخش شد. پس از انجام راهپیمایی با خواندن سرود و آواز به این فعالیت ادامه داده شد و پس از آن با انجام سخنرانیهایی در پارک کلاراماتی به فعالیت پایان داده شد.

در چهارچوب فعالیتهای اول نوامبر روز جهانی کوبانی در شهر باسل، زوریخ و ویتیرتور و چند شهر دیگر فعالیتهایی مانند نمایش فیلم، پانل و آویزان کردن پوستر و پلاکارد انجام شد.