درخواست از پارلمان بریتانیا برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور و پایان ممنوعیت فعالیت

پارلمان بریتانیا خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور را وارد برنامه کاری خود کرد

نمایندگان پارلمان از فراکسیون همه احزاب پارلمان که متشکل از نمایندگان حزب کارگران و مدافعان و حزب میهنی اسکاتلند SNP می‌باشد، حملات و فشارها علیه کوردها را در برنامه‌ی کاری پارلمان بریتانیا قرار دادند.

نمایندگان پارلمان گزارش ماه ژوئن ۲۰۲۱ تحت عنوان "نمایندگی سیاسی کوردها در ترکیه و برابری" را در پارلمان مورد گفت‌وگو قرار دادند.

این گزارش‌ها فشار علیه اپوزیسیون کورد در ترکیه را آشکار می‌کند. همچنین گزارش حکم دادگاه عالی بلژیک برای خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور را یادآور شده و از حکومت بریتانیا درخواست می‌کند تا سیاست خود در مقابل پ.ک.ک را بازبینی کند.

همچنین این گزارش به نقض حقوق بشر در ترکیه اشاره کرده و خواستار نظارت شدید بر فروش اسلحه به ترکیه شد.

پس از قرائت این گزارش سخنان لوید راسل مویل رئیس فراکسیون همه احزاب پارلمان APPG نماینده‌ی حزب کارگران را در برنامه کاری خود قرار داد.

مویل پ.ک.ک را نماینده‌ی خلق کورد نامبرده و درخواست کرد تا پ.ک.ک از لیست ترور خارج شود. وی همچنین حکم دادگاه عالی بلژیک که اعلام کرده بود؛"پ.ک.ک حزبی مشروع است" را یادآور شد.

یک نماینده دیگر پارلمان از همین فراکسیون پس از سخنرانی مویل خواستار خارج‌کردن پ.ک.ک از لیست ترور شد.

همچنین در این نشست در رابطه با حصر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و نقض حقوق وی صحبت شد.