دومین روز تحصن کوردستانیان در برلین

​​​​​​​تحصن میهن‌دوستان کورد در برلین که از روز گذشته با شعار «زمان آزادی فرا رسیده» و با فراخوان دیوان ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانیان اروپا آغاز شده بود دومین روز خود را سپری کرد.

تحصن میهن‌دوستان کورد با هدف اعلام همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که از روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ آغاز شده است در شهر برلین دومین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

این آکسیون از روز ١١ ژانویه در آلکساندرپلاتز شهر برلین آغاز شده است.

تحصن ۵ روز به درازا می‌کشد و شرکت کنندگان در این آکسیون تلاش می‌کنند مطالبات زندانیانی را که در اعتصاب غذا بسر می‌برند به جامعه بین‌المللی برسانند.

در دومین روز تحصن یونوگ استریک نماینده سازمان Women Defend Rojava و انور تاش نماینده حزب کمونیست کوردستان سخنانی ایراد کردند.

در نخستین روز نیز یوکسل کوچ رئیس مشترک KCKD-E اظهار کرده بود:"اعتصاب غذای زندانیان علی‌رغم تمامی مشکلات زندان همچنان ادامه دارد و در واقع مقاومت انسانیت است. مقاومت گسترش می‌یابد، ما نیز در اینجا از زندانیان اعلام حمایت می‌كنیم و خواسته‌های آنان را مطالبات خود می‌دانیم. از تمامی سازمان‌ها، سیاستمداران، روشنفکران و هنرمندان دعوت می‌كنیم علیه فاشیسم به وظایف خود عمل کنند. ما با این هدف مبارزه خود را گسترش دهیم."