دعوت به شرکت در گردهمایی ٢۵ ژوئن در دوسلدورف آلمان

ابتکار عمل دیفند کوردستان (دفاع از کوردستان) که متشكل از چندین سازمان است دیروز جلسه‌ای در اینباره در دوسلدورف آلمان تشکیل داد.

گروه ابتکاری "دفاع از کوردستان" برای شرکت در گردهمایی دوسلدورف آلمان که چهار روز دیگر برگزار می‌شود فراخوان داد.

این گردهمایی در واکنش به هجوم ضد انسانی ترکیه به کوردستان هماهنگ شده است.

ابتکار عمل دیفند کوردستان (دفاع از کوردستان) که متشكل از چندین سازمان است دیروز جلسه‌ای در اینباره در دوسلدورف آلمان تشکیل داد.

زبیده زمرد، رئیس مشترک کنفدراسیون جوامع کوردستانی ساکن آلمان و یوکسل کوچ، رئیس مشترک فدراسیون جامعه دمکراتیك کوردها در اروپا در پی این نشست در یک تجمع خبری خواستار مشارکت عمومی در گردهمایی دوسلدرف شدند که قرار است چهار روز دیگر، ٢۵ ژوئن برگزار شود.

آنها در پیام خود تصریح کردند هدف این گردهمایی توقف فوری جنگ شومی است که ترکیه در کوردستان براه انداخته است.

یوکسل کوچ و زبیده زمرد یادآوری کردند که ترکیه با پهبادهای خود در اقصی نقاط کوردستان حتی غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان را کشتار می‌کند.