فراخوان صیانت از شنگال در مقابل توطئه‌های پلید

کنگره جوامع دمکراتیک کوردستان-اروپا در رابطه با توطئه شکل گرفته در رابطه با شنگال بیانیه‌ای را صادر کرده و در مقابله با توطئه پلید در حال شکل گیری علیه شنگال خواستار صیانت از شنگال شد.

روز نهم اکتبر بین حکومت مرکزی عراق و اقلیم جنوب کوردستان توافقنامه‌ای در رابطه با اداره مشترک شنگال امضا شد. طبق مفاد مندرج در این توافقنامه نیروهایی که در زمان حمله داعش در شنگال حضور داشته و در مقابل نیروهای داعش فرار کرده و جامعه ایزدی را در مقابله با این حمله بیدفاع رها کردند، به شنگال بازمی‌گردند. در بخش دیگری از این توافقنامه آمده است که نیروهایی که از سوی خود خلق شنگال برای دفاع از آنها ایجاد شده‌اند باید از منطقه اخراج شوند. اما مهمترین مسئله زمان دست‌یابی به این توافق در روز نهم اکتبر و سالروز آغاز توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و عدم مشارکت مجلس دمکراتیک خودمدیریتی شنگال در این توافقنامه است.

در درجه نخست جامعه ایزدی و بسیاری از طرف‌های کورد به این توافقنامه واکنش نشان داده و آن را به عنوان تداوم قتلعام جامعه ایزدی توصیف کرده‌اند.

در رابطه با توطئه‌ای که علیه خلقمان در شنگال در حال شکل‌گیری است ریاست مشترک KCDK-E بیانیه‌ای را منتشر و خواهان صیانت از شنگال شد. در بیانیه آمده است که حکومت عراق و رهبری جنوب کوردستان اراده خلق شنگال را در نظر نگرفته و با توافقنامه امضا شده، در صدد اشغال شنگال برآمده‌اند. در بخش دیگری از آن آمده است که: این توافقنامه جدیدی است که تلاش دارد تا در راستای منافع استراتژیک دولت ترک قرار گیرد. این توافقنامه بازی خطرناکی است که جنوب کوردستان، روژآوا و تمامی کوردستان را هدف خود قرار می‌دهد. زمانیکه تبهکاران داعش در حال قتلعام ایزدیان بودند، زنان را می‌ربودند و به آنان تجاوز می‌کردند، تمامی ارزشهای تاریخی و فرهنگی را نابود می‌کردند، پارت دمکرات کوردستان فرار را بر قرار ترجیح داده و حتی به قفای خود نیز نگاه نکرد. در همان حال حکومت عراق نیز چشم خود را بر  این ژنوساید بست، راه را بر ژنوساید دیگری می‌گشاید و کاری را که داعش نتوانست به نتیجه برساند در نتیجه اقدامات کنونی به نتیجه می‌رسد. نه حکومت عراق و نه رهبری منطقه جنوب اقلیم کوردستان در منطقه شنگال واجد چنین حقی نیستند.

سکوت به معنای پذیرش قتلعام دیگری است

KCDK-E در این بیانیه اعلام کرده است که لازم است همه به اراده خلق شنگال احترام گذارند. هیچ توافقی که مجلس دمکراتیک خودمدیریتی شنگال در آن حضور نداشته باشد، از سوی کوردهای ایزدی، خلق کوردستان و جامعه بشری واجد وجدان آگاه پذیرفته نمی‌شود. در وهله نخست نهادهای کوردستانی، روشنفکری و هنرمندان باید در مقابل این طرح پلید واکنش نشان دهند. سکوت در مقابل این توافقنامه به معنای پذیرش قتلعامی جدید است.

KCDK-E در خاتمه از خلق کورد، دوستان کورد و تمامی جامعه بشری درخواست نموده است که خط مقاومتی را برای دفاع از شنگال ایجاد کنند.