گزارش خبرگزاری فرات از داخل زندان صناعی حسکه

آژانس خبری ما تصاویر ویدیویی و عکس‌‌های داخل زندان صناعی در منطقه غویران حسکه را ضبط کرد. "عملیات پاکسازی" نیروهای سوریه دمکراتیک علیه داعش که در ٢٠ ژانویه/ ٣٠ دی ماه زندان حسکه را هدف حمله قرار داده بودند ادامه دارد.

تبهکاران داعش روز ٢٠ ژانویه به زندان صناعی در محله غویران حسکه حمله‌ور شدند. عملیات نیروهای امنیت داخلی علیه هسته‌‌های مخفی داعش ادامه دارد.

از سوی دیگر "عملیات پاکسازی" نیروهای سوریه دمکراتیک در داخل زندان صناعی علیه تبهکارانی که درصدد فرار از این زندان بودند ادامه دارد.

تبهکارانی که در محاصره نیروهای ق.س.د قرار گرفته‌اند هیچگونه شانسی برای نجات ندارند. أرسین چاکسو خبرنگار آژانس خبری ما اعلام کرد که بجز ٣ ساختمان تمامی بخش‌‌های زندان حسکه به کنترل نیروهای ق.س.د درآمده است و عملیات پاکسازی نیز با سرعت ادامه دارد.

این ویدیو و تصاویر متعلق به داخل زندان صناعی محله غویران شهر حسکه می‌باشند.