گزارشگر امور ترکیه در پارلمان اروپا: ترکیه باید فورا دمیرتاش را آزاد نماید

برای حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که به منظور پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و همچنین نقض حقوق زندانیان در زندان‌های ترکیه در حال انجام است، در شهر لاهه تجمعی برگزار شد.

در مقابل ساختمان دیوان عدالت لاهه در کشور هلند، حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد محکوم گردید و همچنین درخواست شد تا اوجالان آزاد شود. همچنین در این فعالیت از اعتصاب غذای زندانیان که علیه حصر عبدالله اوجالان انجام میشود، حمایت به عمل آمد.

کاتی پری پارلمانتار و گزارشگر امور ترکیه در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا اروپا در این تجمع سخنرانی کرد و گفت، وی از سیاستمداران و کوردهایی که علیه انکار و حصر زندان‌ها مقابله می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

کاتی پری همچنین اعلام نمود، در هلند بی‌توجهی و سکوت در مقابل مبارزات و حقوق خلق کورد وجود دارد اما اینگونه فعالیت‌ها و تجمعات اهمیت بسیاری دارند و بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

گزارشگر امور ترکیه در پارلمان اروپا همچنین گفت، در هلند و پارلمان اروپا برای مبارزات دمکراسی‌خواهی و حقوق خلق کورد هر چه در توان داشته باشد انجام خواهد داد. وی گفت، "روز دوشنبه در پارلمان اروپا برای موضوع آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش نامه‌ای به ترکیه خواهند فرستاد و از این کشور خواهند خواست، هر چه سریعتر به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا عمل کرده و دمیرتاش را آزاد نمایند."

پری از فراکسیون‌هایی که از این نامه پشتیبانی می‌کنند و همچنین از دولت هلند خواست تا با حساسیت در مقابل اعتصاب غذای زندانیان برخورد کنند.

این تجمع پس از سخنرانی پری و همچنین قرائت بیانیه و سر دادن شعارهایی برای آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد پایان یافت.