حکومت آلمان خواستار توجه ترکیه به امرالی شد

مایکل روث وزیر امور خارجه آلمان در امور اتحادیه اروپا اعلام نمود که لازم است دولت ترکیه بر اساس گزارش کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا اجازه بدهد وکلا و خانواده رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان با وی دیدار داشته باشند.

گوکای آکبولوت نماینده حزب چپ در رابطه با انزوای تحمیل شده رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان  در زندان امرالی، در هفته گذشته با تقدیم لایحه‌ای به دولت آلمان، با اشاره به گزارش کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا به آنگلا مرکل گفته بود که انزوا در امرالی تداوم یافته است و علیرغم هشدارهایی که در سال ۲۰۱۶ داده شده بود، این وضعیت هیچ تغییری نکرده است. گوکای آکبولوت در این باره خواستار توضیح دولت مرکل شده است.

در این لایحه با اشاره به ممنوعیتهای اعمال شده بر دیدار وکلا و خانواده رهبر خلق کورد این سوال مطرح شده است که: در دیدار شما با نمایندگان حکومت ترک، شرایط و وضعیت زندان امرالی مورد بحث قرار گرفته است یا خیر؟ نماینده حکومت، وزیر امور مربوط در امور اتحادیه اروپا، آقای مایکل روث به پیشنهادات این حزب پاسخ داده است.

روث: ترکیه لازم است که شرایط و درخواست‌های اتحاده اروپا را بپذیرد

روث در پاسخی کوتاه به این لایحه در وبسایت مجلس فدرال به این پرسش پاسخ داده است. روث از ترکیه خواسته است که شرایط و در خواستهای پیمان حقوق بشر اروپا را قبول کند، زیرا یکی از کشورهای شورای اروپا به شمار میهرود. این وزیر آلمانی اظهار داشته است که حقوق مرتبط با زندانیان و محکومان در پیمان حقوق بشر اروپا تامین شده و نباید نقض شوند؛ هم اتحادیه اروپا و هم حکومت آلمان فدرال در دیدارهای خود با ترکیه اعلام نموده‌اند که منتظر اجرا و تحقق این پیمان بوده و خواستار مشاهده این مواد در عمل و به صورت اشکار هستند. 

گزارش کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا

مایکل روث وزیر دولت آلمان در ادامه با اشاره به گزارش گزارش کمیته منع شکجه اتحادیه اروپا (سی‌پی‌تی) در ۵ اگوست سال ۲۰۲۰ در رابطه با تحمیل انزوا بر امرالی اظهار داشت: خواستهای مطرح شده در این گزارش باید عملی شوند. در این رابطه  مایلک روث به عنوان نماینده دولت فدرال آلمان از رژیم ترکیه درخواست نمود که به منظور پایان دادن به تمامی اقدامات ضد انسانی و شکنجه، امکان ملاقات خانواده و وکلا را با آقای عبدالله اوجالان فراهم کند.

مایکل روث در رابطه با ممنوعیتها و محدودیتهای اعمال شده برای ملاقات زندانیان زندان امرالی از حکومت ترک درخواست نمود که این محدودیتها باید برداشته شوند. گوکای آکبولوت به عنوان ارائه دهنده این طرح، واکنش دولت آلمان را مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: بعد از این درخواست، لازم است آلمان اقدامات دولت ترک را در این رابطه و پایان دادن به شرایط انزوای امرالی پیگیری نماید.