حمله همزمان نژادپرستان ترک و پلیس آلمان به جوانان کورد در شهر آچه

پلیس آلمان و فاشیست‌های ترک در آخرین روز آکسیون آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به جوانان کورد حمله کردند.

جنبش جوانان انقلابی و زنان انقلابی (TCŞ-TEKO-JIN) راه پیمایی طولانی را با شعار آزادی برای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد از شهر کلن تا شهر آچه برگزار کردند. این راه پیمایی عصر روز گذشته به پایان رسید.

جوانان کورد در اروپا هر ساله با برپایی راه پیمایی طولانی مدت خواسته خود را برای آزادی عبدالله اوجالان تکرار می‌کنند. امسال این آکسیون با شعار «دست در دست، شانه به شانه، به جنگ آزادی بپیوندیم» برپا شده بود. در آخرین روز آکسیون نژادپرستان ترک و پلیس آلمان به شیوه‌ای مشترک به جوانان کورد حمله کردند. در حمله مشترک پلیس آلمان و فاشیست‌های ترک یک نفر زخمی شد.

پلیس به جوانان کورد حمله کرد

جوانان کورد در اعتراض به حمله فاشیست‌های ترک در مقابل الیسن گالری شهر آچه دست به تحصن زدند و شعارهای «زنده‌باد پ.ک.ک» و «زنده‌باد رهبر آپو» را سر دادند. پلیس آلمان به بهانه ممنوع بودن این شعارها به جوانان کورد حمله‌ور شدند و یک نفر را مجروح کردند.