کشتی آزادی از یونان به سمت ایتالیا به راه می‌افتد

گروه ابتکار برای آزادی اوجالان می‌گوید تصمیم دارد با حرکت دادن یک کشتی از یونان به ایتالیا، نظرها را به لزوم آزادی رهبر عبدالله اوجالان جلب کند. نام این کشتی، "کشتی آزادی" گذاشته شده و سیاستمدارانی از اقصی نقاط جهان سوار آن خواهند شد.

گروه ابتکار برای آزادی اوجالان می‌گوید؛ "کشتی آزادی" روز دوازدهم نوامبر به ایتالیا می‌رسد، یعنی دقیقا مصادف با همان روزی که ٢٣ سال پیش عبدالله اوجالان وارد ایتالیا شد. ایتالیا و کشورهای اروپایی در آن زمان تحت فشارهای ترکیه و آمریکا از میزبانی رهبر خلق کرد خودداری می‌کردند.

"کشتی آزادی" که قرار است فعالینی از نقاط مختلف جهان در برنامه آن مشارکت کنند روز هشتم نوامبر، سه روز دیگر از یونان براه می‌افتد.

گروه ابتکار برای آزادی اوجالان می‌گوید پس از برگزاری گردهمایی در سواحل یونان و ایتالیا، روز دوازدهم نوامبر یک کنفرانس خبری در ناپولی برگزار خواهد کرد.