معرفی ترجمه کتاب جامعه شناسی آزادی به زبان آلمانی

روز گذشته در سالن گورک شافتهاوس شهر فرانکفورت المان،  ترجمه کتاب جامعه شناسی آلمانی اثر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان معرفی شد.

روز گذشته در سالن گورک شافتهاوس شهر فرانکفورت آلمان ترجمه کتاب رهبر خلق کورد به زبان آمانی معرفی شد. مترجم این کتاب به زبان آلمانی رایمار هایدر Reimar Heider عضو کمیته ابتکار عمل برای آزادی اوجالان، آشتی برای کوردستان است. جامعه کوردی در شهر فرانکفورت آلمان تحت عنوانFriedens- und Zukunftswerkstatt e.V. و بنیاد رزا لوکزامبورگ با همکاری یکدیگر این برنامه را سازماندهی کرده بودند. این مراسم با تدابیر لازم اتخاذ شده در مقابل پاندمی کرونا برگزار شد.

Reimar Heider پیش از اغاز سخنانش در رابطه با این کتاب، با اشاره به اقدامات مرکز ابتکار عمل برای آزادی اوجالان، در خصوص جایگاه رهبر خلق کورد در میان جنبش آزادی کوردستان سخنرانی کرد. وی همچنین در رابطه با بنیادهای معرفتی مانیفست تمدن دمکراتیک نیز از سوی اوجالان، به معرفی مبانی تفکری اوجالان نیز اشاره کرده و اظهار داشت که اوجالان براین باور است که مبانی معرفتی معاصر بازمانده از دوران راهبان سومر بوده و با قدرت و دانش درهم آمیخته است. Reimar Heider در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اوجالان خصوصا در رابطه با کارکردهای این راهبان سخن گفته و براین باور است که مهم پیشبرد و امکان تولد جامعه‌شناسی جدید یعنی جامعه شناسی آزادی است. نقد اساسی وی اینست که تقسیم بندی رشته‌های علمی، آن را کاملا در خدمت حاکمیت قرار می‌دهد و از جامعه به دور می‌کند. در این سخنرانی Reimar Heider توجه خود را به مبانی اساسی اولویت اخلاق- بر اساس نگرش قانونی- مبانی ایجاد جامعه سیاسی و فکری و در نهایت سازماندهی اجتماعی در نظرات اوجالان معطوف می‌کند.

بعد از سخنرانی و معرفی ترجمه آلمانی جامعه شناسی آزادی از سوی Reimar Heider به گفتگو و بررسی در رابطه با ابعاد فکری اوجالان پرداخته و سوالاتی را نیز مطرح کردند. بعد از خاتمه این مراسم، انترناسیونالیستهای آلمانی با پرچم‌های حزب کارگران کوردستان، خارج از ساختمان، مراسمی را برگزار کرده و خواستار آزادی اوجالان و پایان دادن به ممنوعیت فعالیتهای حزب کارگران کوردستان در آلمان شدند.