پژاک: وفات هوال مولود بهمنی مایه غم و اندوه است

مدیریت سازماندهی پژاک در اروپا با صدور پیامی درگذشت مولود بهمنی، میهن‌دوست کورد مقیم آلمان را بستگان وی و خلق میهن‌دوست کورد تسلیت گفت.

مدیریت سازماندهی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در اروپا در پیامی وفات مولود بهمنی را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت پژاک آمده است:

"وفات هوال مولود بهمنی، همچون میهن‌دوست دلسوز و از فعالان و زحمتکشان سازمانمان در اروپا مایه غم و اندوه ما گردید. هوال مولود بهمنی زندگی آمیخته به زحمت و میهن‌دوستی را سپری کرد و می‌توان این ویژگی را در روابط و فعالیت‌هایش در سازمان مشاهده کرد و به همین سبب تمامی رفقا وی را دوست داشته و الگو قرار می‌دادند.

هوال مولود در آغاز جوانی به صفوف مبارزه خلق کورد پیوسته و خانواده‌اش را نیز به راه مبارزه رهنمون کرد. پس از آشنایی با حزبمان -حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)- در تداوم مبارزات و با درک اینکه پژاک ادامه دهنده مبارزات و جایگاه مناسبت برای تحقق آرمان‌ها و صیانت از رنج‌های خود و هزاران میهن‌دوست دیگر است سال ٢٠١۵ در اروپا به سازماندهی پژاک پیوست. سپس در کشور آلمان و در کمیته فرانکفورت پژاک ایفای نقش نمود و تا ٨ می ٢٠٢٢ که با غم و اندوه فراوان وفات نمود، به فعالیت و مبارزات ادامه داد.

در پایان، یکبار دیگر یاد و خاطره هوال مولود بهمنی را به عنوان یک میهن‌دوست دلسوز و فعال زحمتکش گرامی می‌داریم. همزمان مراتب همدردی خود را به تمامی رفقای سازمان در اروپا و خانواده گرامی وی ابراز می‌داریم.

یقین داریم که تداوم مبارزه تا آزادی کوردستان و آزادی رهبر آپو آرزوی مبارزانی همچون هوال مولود بوده و ما نیز همچون رفقای هوال مولود تا تحقق این آرمان‌اه به مبارزات خود ادامه می‌دهیم."