روز جهانی کوبانی در سوئد گرامی داشته شد

به مناسبت ١ نوامبر، روز جهانی کوبانی کوردها و دوستانشان در شهر واسترس گردهم آمدند.

در شهر واستراس در سوئد نیز برای گرامیداشت روز جهانی کوبانی فعالیتی انجام شد. این فعالیت در مرکز شهر واستراس برگزار شد. نادیه باشور و رضوان آلتون روئسای مشترک مرکز جامعه ی دمکراتیک کورد در سوئد، نمایندگان پیشمرگه‌های سابق، حزب کمونیست کوردستان (جنوب) و حزب چپ سوئد در این مراسم شرکت کردند.

نادیه باشور با انجام سخنرانی اعلام کرد، روح و روحیه و اراده‌ی مقاومت کوبانی امروز در هفتانین ادامه دارد و خواستار تقویت و افزایش مبارزات شد.

هاکان سفینلینگ نماینده‌ی حزب چپ سوئد خواستار حمایت از ه.‌د.‌پ شد.

سفینلینگ همچنین خواستار خروج نام حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) از لیست ترور شد.